Grønne fordeler - Moelven
Hopp til innholdet
Grønne fordeler Av Arild Aspelund, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU


Grønne fordeler

Av Arild Aspelund, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU

VI SOM DRIVER FORSKNING på internasjonal handel ser at det én ting som alltid kommer igjen: Jo mer åpne og konkurranseutsatte markedene er, desto mer fører det til tvungen spesialisering.

Én mulighet for høykostland som Norge og Sverige er å konkurrere på kvalitet og design, det vil si å lage produkter som kunden er villig til å betale ekstra mye for. En annen mulighet er å satse på teknologi, enten i produksjonen eller ved at produktet inneholder en teknologikomponent som gjør noe ingen andre kan. En tredje vei å gå er å bygge opp en merkevare. Her har Sverige tradisjonelt vært flinkere enn Norge.

Å satse på en bærekraftig produksjon er den retningen som vil gi best muligheter for svensk og norsk eksportrettet industri.

Det har blitt ganske vanlig i norske bedrifter å se på bærekraft som et konkurransefortrinn: Det gir rett og slett økt vekst og økt profitt, og er fantastiske nyheter, og snur hele problemstillingen på hodet.

For eksportrettet treindustri kan fremtiden by på gode muligheter hvis kortene spilles riktig. Treindustrien har bærekraftelementet i bakhånd, noe andre kan misunne dem. 

Likevel finnes det utfordringer også for treindustrien.

Norsk eksportrettet næringsliv bør satse på teknologi og kunnskapsbasert produksjon, innovative produkter og tjenester som retter seg mot betalingsvillige markeder, samt å ha en tydelig bærekraftprofil.

Norske myndigheters rolle bør være å bruke både pisk og gulrot.

Ressurs- og energibruk bør beskattes hardt, samtidig som like mange penger bør gis tilbake til de virksomhetene som driver aktiv forbedring av sine næringsaktiviteter.