Hopp til innholdet
Giganten valgte fleksibel innredning Prefabrikkerte systemer er den foretrukne løsningen for Statoil Fornebu.


Giganten valgte fleksibel innredning

Prefabrikkerte systemer er den foretrukne løsningen for Statoil Fornebu.

– NÅR ELEMENTENE ER bygget i fabrikk under kontrollerte forhold, sikres riktig og lik kvalitet, sier daglig leder for Moelven Nordia Prosjekt, Trond Ødegaard.
  Ødegaard leder Moelvens engasjement i det prestisjetunge prosjektet Statoil Fornebu som ligger litt utenfor Oslo. Den ekstraordinære bygningen med et areal på 66 000 m2 og kontorplass for 2300 ansatte, ruver i landskapet på Fornebulandet. Innredningen består av prefabrikkerte systeminnredninger som skal ivareta optimal fleksibilitet i byggets driftsfase.
  – Vi monterer innvendige systemvegger i form av tettvegger, glassvegger og dører med høye lydkrav. I tillegg leverer vi innvendige og utvendige systemhimlinger, forteller Ødegaard.
  Hver komponent er overflatebehandlet fra fabrikken når den ankommer byggeplassen. I tillegg er alt ferdig tilpasset på høyden, og mer enn 90 prosent også på bredden. Stort sett har prosjektet benyttet seg av standardiserte prefabrikkerte produkter, men noe utvikling har vært nødvendig for å tilpasse de spesifikke kravene bygget og byggherre krever. 

RESSURSBESPARENDE. Industriell montering reduserer antallet timeverk på byggeplassen, blant annet ved at de ulike fagarbeiderne  får mye lettere adkomst til å legge rørgater og kabelgater i hele rommet uten å være hindret av innredningen. Monteringen gir også fleksible løsninger.
  – Med tekniske gjennomgående himlinger og patentert kobling mellom vegger oppunder himling, gir det maksimal fleksibilitet ved ombygging og gjenbruk av materialer, i tillegg til at det over himlingene er åpne, frie rom for de tekniske fagene, sier Ødegaard.
  Han anslår at industriell montasje krever ned mot bare en tredjedel av tiden på byggeplass sammenlignet med tradisjonell bygging, i tillegg til at det sparer byggeplassen for mye støy og svinn av materialer.
  Avfallsmengden fra byggebransjen i Norge er i dag like stor som avfallsmengden fra alle norske husholdninger til sammen.
  – Hos oss ligger kapp og avfall igjen på fabrikken hvor vi har retur- og resirkuleringsordninger, sier Ødegaard.

ETTER STANDARD. – Vi produserer alle elementene våre i fabrikk, sier markedssjef i Moelven Nordia, Svein Erik Berntzen.
  Komponentene er i all hovedsak standardiserte og gjennomprøvde, og kan gå rett til industriell montasje på byggeplassen. Ifølge Berntzen var Statoil godt kjent med produktene fra før, og var klare på at de ville ha optimal fleksibilitet i det nye hovedkvarteret.
  – Når bygget er tatt i bruk og skal leve over tid, vil det være enkelt å gjøre endringer ved å demontere elementer og remontere dem et annet sted i bygget og med andre romformer, sier han.
  Prefabrikkering og industriell montasje krever bedre planlegging før arbeidet starter. Berntzen fremholder dette som en stor fordel.
  – En av de store utfordringene i byggebransjen i dag er at man i byggeperioden får endringer og stopp i byggeprosessen. Det gagner helt klart økonomien i prosjektet å planlegge godt på forhånd, sier han. 

Når bygget er tatt i bruk og skal leve
over tid, vil det være enkelt å gjøre
endringer ved å demontere elementer
og remontere dem et annet
sted i bygget og med andre romformer.
Markedssjef Svein Erik Berntzen

Innredningssystemer som innfrir alle miljøkrav

FOR 15 ÅR SIDEN falt Moelven Nordias miljø-argumenter på steingrunn. Responsen i markedet uteble fullstendig, forteller markedssjef Svein Erik Berntzen i Moelven Nordia.
  – Vi var 10 år for tidlig ute. I dag er det helt annerledes, kundene er klart mer opptatt av miljø i dag enn for noen år siden, sier Berntzen som mener at utviklingen har vært særlig markant de siste to-tre årene.
  – Vi har bare sett begynnelsen. Miljøfokuset vil bare øke i fremtiden. 

BREEAM vinner terreng. Han tror én av årsakene er at det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM har begynt å få feste i Norge.  Her har store aktører innen eiendom og utvikling gått foran, vist at det er viktig å tenke miljø i hele byggets livssyklus – og bidratt til innovative løsninger innen  alt fra energibruk til materialvalg og metode.
  Berntzen påpeker at resultatet er fokus på flere og flere aspekter ved miljøet.
  –  I bransjen har mange også blitt bedre til å ta med hele livssyklusen til byggematerialene, ikke bare sluttproduktet på byggeplass, sier han. 

BEREGNET PÅ GJENBRUK. En betydelig miljømessige fordel med Moelvens fleksible innredningssystemer, er at det er standardiserte løsninger som kan gjenbrukes.
  – Det betyr at det i etterkant er lett å supplere eksisterende produkter. Da kan innredningen demonteres og remonteres og brukes om og om igjen. Tradisjonelt ville de brukte produktene blitt rivningsmasse og generert mye avfall og støv.  Med gjenbruk slipper man å produsere nytt, og det er gunstig for CO2-regnskapet. I tillegg er det selvsagt en betydelig økonomisk fordel å slippe å kjøpe nytt. Samtidig er det enkelt å bytte ut enkeltkomponenter for å oppdatere og skape enda bedre arbeidsmiljø i regi av universell utforming, poengterer Berntzen som forteller at Moelven Nordia har tilpasset produktene i henhold til kravene om universell utforming.
  – For vår del handler dette blant annet om planløsninger, glassmerking og akustiske forhold, sier Svein Erik Berntzen. Han forteller at Moelven Nordia også holder kurs for sine kunder om universell utforming og miljø, både om krav fra byggeforskriftene og anbefalinger ut over dette. 

AUTOMATISERT DOKUMENTASJON I BIM. Med miljøkravene i dagens byggeforskrifter følger også krav til dokumentasjon. Moelven Nordia kan levere dokumentasjon på alle sine produkter, og den er også knyttet til objekter til bruk i BIM, som er en digitalisert modell for bygningsdata. Når arkitekten da velger himlinger, vegger, glassfronter, møterom og kontorlandskap osv, følger dokumentasjonen med og blir med informasjonsmodellen.
  – Dette skjer automatisk og sparer entreprenør eller byggherre for mye tid og arbeid, kommenterer Berntzen. 

EPD-MERKING KOMMER. Han forteller at de nå venter på prøvekriterier for såkalt EPD-merking av ferdig sammensatte produkter. EPD er en kortfattet miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.
  – Vi har og kan merke og dokumentere alle enkeltkomponenter, men har lenge ønsket å kunne merke det endelige sammensatte produktet. Vi har vært villige til å ta kostnaden, men har manglet offentlige kriterier for å kunne få det til. Nå er det imidlertid i ferd med å komme på plass, sier han. 

Kretsløpstankegang

Fabrikkbehandlede overflater og ferdig tilpassede materialer fører til en renere byggeprosess, redusert avgassing og mindre bruk av sparkel, kapping, pussing og maling på byggeplass.
Dette betyr:

▸ Kildesortering på fabrikk: som gir minimalt spill og lite avfall. 

▸ Komplette materialleveranser og effektiv logistikk. Minimaliserer miljøbelastningen fra transportvirksomheten. 

▸ Fleksible Moelven Nordia- produkter kan bygges om og bygges om…

▸ 80-90 prosent gjenbruk av produktene ved ombygging. Bidrar til sterkt reduserte avfallsmengder og ressursbruk. 

Skap fleksible kontorer
Moelven Eurowand har levert en komplett løsning for innervegger i Sony Ericssons \nnye administrasjons- og utviklingssenter i Lund. Husets veldige atrium går \nover fem plan, og er en naturlig møteplass for de mer enn tusen ansatte.
Planlegging og bygging av et kontor med systemvegger er en industriell byggemåte som gir et renere og penere utseende, høyere kvalitet og bedre økonomi for grunneieren på lang sikt, sammenlignet med et kontor som bygges på stedet.
Attraktive arbeidsplasser
Visste du at kontorlokalenes utforming og kvalitet ikke bare påvirker resultatet av de ansattes daglige innsats, men også er faktorer som øker bedriftens attraktivitet ved rekruttering av kompetente ansatte?
Ekko fra Ecco
Foto: Adam Mørk
På bare 16 måneder fikk den verdenskjente danske skoprodusenten Ecco bygd et nytt hotell- og konferansesenter som reflekterer selskapets kjerneverdier: bærekraft, globalisering og håndverkstradisjoner.
Kongekontor
Glassvegger bidrar til et lyst og luftig inntrykk.\nFoto: Ivan Brodey
Da Emric AB flyttet til større lokaler på Kungsbron midt i Stockholm i februar i år, fikk de muligheten til å skape akkurat den effektive, inspirerende og representative arbeidsplassen de ville ha.