Hopp til innholdet
Frivillig kontrollorgan på trappene Norsk Treteknisk institutt arbeider nå med industrien for å etablere en frivillig kontrollordning for å sikre kvaliteten på industrielt overflatebehandlet kledning.


Frivillig kontrollorgan på trappene

Norsk Treteknisk institutt arbeider nå med industrien for å etablere en frivillig kontrollordning for å sikre
kvaliteten på industrielt overflatebehandlet kledning.

Instituttet har fått med seg de viktigste leverandørene av kledning og maling i arbeidet med å kartlegge grenseverdier og definere produktkvalitet.
  – Det finnes i dag en teknisk spesifikasjon som definerer produktkrav til råstoffkvalitet, men den sier nesten ingen ting om overflatebehandling. Ettersom mer og mer av dette skjer industrielt, trenger vi et kvalitetssystem, sier forsker og hovedansvarlig for overflatebehandling ved Norsk Treteknisk Institutt, Ulrich Hundhausen.
Han påpeker at produksjonen av overflatebehandlet kledning har økt kraftig de siste årene.
  –  Deltakerne i prosjektet må bli enige om hvilke parametere som er viktige for å oppnå det beste resultatet. Hvor høy kan graden av fuktighet i virket være, og hvilken nedre grense kan vi akseptere for temperatur for å oppnå optimal kvalitet på overflatebehandling, forklarer Hundhausen.
Ulrich Hundhausen tror ikke mange vil argumentere for ubehandlet kledning fremfor fabrikkbehandlet kledning i dag. Treteknisk har imidlertid fått noen få klager om mørke striper under galvaniserte spriker på hvitmalte fasader.
  – Det er ikke verre enn å beskytte spikrene ved å legge på et toppstrøk ganske raskt, eller å velge syrefaste spiker i stedet.