Hopp til innholdet
Sveriges første skole i massivtre Herrestaskolan i Järfälla er nesten helt CO2-nøytral, og materialvalget gir både ansatte og elever et godt miljø.


Sveriges første skole i massivtre

Herrestaskolan i Järfälla er nesten helt CO2-nøytral, og materialvalget gir både ansatte og elever et godt miljø.

Det skulle egentlig bli en tradisjonell skole i betong. Men så dukket spørsmålet opp: Hvorfor ikke tre?

 – Å bygge en skole i tre i regnfulle Sverige, er ikke det omtrent som å be om fuktskader? Jeg søkte på nettet og fant tre skoler som var bygd i massivtre – i England, som har flere regndøgn enn Sverige, forteller Ian Craig, som er prosjekt-leder i Järfälla kommune.

De dro på studiebesøk til de tre skolene, og det ble en svært positiv erfaring.

 – Med en gang vi gikk inn døren til den første skolen, opplevde vi den varme, hyggelige og lune atmosfæren, sier Ian Craig.

Studiebesøket i England resulterte i en rask beslutning: Herrestaskolan i Järfälla skulle bygges i massivtre. Nå er skolen bygd, og materialvalget har gitt en bygning som er nesten helt CO2-nøytral.

 – Massivtre har en rekke miljømessige fordeler både for den ferdige bygningen og under byggeprosessen. Til og med arbeidsmiljøet for anleggsarbeiderne blir bedre.
Ian Craig, prosjektleder 

Pilotprosjekt. Det er Christian Tell enig i. Han er produksjonssjef hos Skanska og har holdt i trådene under byggingen av Herrestaskolan.

 – Vi er ikke så vant til å jobbe med tre, og dette ble et pilotprosjekt. Det var en veldig positiv erfaring. Tre er et lett materiale å jobbe med, og arbeidsmiljøet er fantastisk. Å bore i tre støyer lite, går raskt og støver lite. Dessuten lukter det godt når man bearbeider tre, sier han og forteller at kollegene hans gjerne jobber mer med tre i fremtiden.

 – Byggetiden på stedet blir også kortere. Hvis de ulike delene lastes på en smart måte før transport til byggeplassen, blir det som å jobbe med et stort Lego-byggesett, sier Christian Tell.

God planlegging. Logistikken er avgjørende. Det konstaterer også Fredrik Morell. Han er prosjektsjef hos Moelven Töreboda AB, som har produsert alt limtreet og også levert massivtre fra en samarbeidspartner i Østerrike.

 – Vanligvis er det våre ansatte som beregner dimensjoner og lager konstruksjonstegninger. I dette tilfellet hadde kunden gjort det, så vår oppgave ble å produsere limtre og kjøpe inn massivtre i henhold til de beregningene vi fikk.

 – Vi har også planlagt logistikken. Til sammen har rundt 50 biler transportert blokker av massivtre fra Østerrike, og det var naturligvis viktig at de ble lastet riktig og kjørt til Järfälla i riktig rekkefølge for å unngå omlasting, forklarer Fredrik Morell.

Leveransene fra Østerrike gikk direkte til byggeplassen i Järfälla, der de ble samordnet med leveranser av limtre fra Töreboda. Prosessen med leveranser varte i cirka ett år.

 – Effektiv produksjonstid på fabrikken for limtrebjelkene man trengte til bygningen, var omtrent en måned, sier Fredrik Morell.

Han forteller at prosjektet har skapt ringvirkninger for Moelven Töreboda AB. Tre har de siste årene blitt et populært byggemateriale, og Morell sier at interessen for skolebygningen har vært stor. Mange har kommet på studiebesøk til byggeplassen, og han forteller at miljøaspektet stadig blir viktigere i samtaler med ulike kunder.

 – Vi har fått noen nye forespørsler om mindre prosjekter i massivtre. Oftest handler det om skoler. Det er tydelig at kommunene blir stadig mer interesserte i bærekraftig bygging, sier han.

Unikt bygg. Herrestaskolan i Barkarbystaden i Järfälla har blitt et viktig referanseprosjekt for alle involverte parter: for kommunen, for Skanska, for Moelven Töreboda AB – og for Liljewall arkitekter, som har tegnet skolen.

– Det er et veldig spesielt trehus, og det er morsomt å ha vært med på å tegne noe så fint, sier arkitekt Lars Olausson.

Fra gaten ser det ut som en hvilken som helst moderne bygning. Glassfasader og trekledning. Ingenting avslører at dette er en unik bygning, og da Lars Olausson begynte å tegne, ante han ikke at han skulle få sette sitt preg på det første huset av sitt slag i Sverige. Det han visste, var at miljøambisjonene var høye – bygningen måtte sertifiseres i henhold til det svenske klassifiseringssystemet Miljöbyggnad, på gullnivå.

 – Erfaringen med bygninger i massivtre er begrenset, og vi har jobbet med å finne spesialløsninger, for eksempel for å skape en akustikk som egner seg for en skole. 

Nettopp lydmiljøet var en av de store utfordringene, men også brannsikkerhet og fuktbeskyttelse har krevd løsninger som vi ikke hadde jobbet med før, forteller Lars Olausson.

 – En viktig forskjell mellom tre og betong er at lyd og vibrasjoner forplanter seg på en annen måte i en trebygning. Vi måtte derfor prøve oss frem på stedet for å finne måter å løse utfordringene på. Vi måtte også angripe problemet på ulike måter i ulike deler av bygningen. Lyden oppfører seg ikke på samme måte i rom av ulik størrelse, og det stilles andre krav til akustikk i et klasserom enn i en foajé.

Velger massivtre på ny. Ian Craig understreker at også kommunen har lært mye av prosjektet, og både han og de ansatte ved skolen er svært fornøyde med resultatet.

 – Det ble til og med bedre enn jeg hadde forestilt meg!
Ian Craig  

 

Dee ansatte synes skolen er fantastisk. De fleste vil heller jobbe på Herrestaskolan enn på andre skoler i Järfälla kommune, forteller han.

Nå står enda en skolebygning for tur: en litt mindre skole på totalt 1 000 kvm. Også denne gangen er planen å bygge i massivtre.

 – Erfaringene fra Herrestaskolan er så gode at vi selvsagt velger massivtre igjen, avslutter Ian Craig.