Framtidas bærekraftige byggebransje - Moelven
Hopp til innholdet


Framtidas bærekraftige byggebransje

Hvordan ser bygg- og eiendomsbransjen på framtiden? Her får du en liten rapport fra en konferanse om temaet i Bergen. Stikkordene er gjenbruk, samarbeid og nye forretningsmodeller.

Arbeidsplasser som fungerer optimalt, økte etiske bransjestandarder og redusert miljøavtrykk. Det er tre viktige drivkrefter, eller strukturelle bevegelser i markedet om man vil, som blir viktigere og viktigere i årene framover. I alle fall ifølge en aktør som Moelven Modus, som bransjemessig opererer i grenselandet mellom innredning, eiendom og bygg.

Disse faktorene har igjen ført til at flere nå tenker nytt om forretningsmodellene og hvordan leveransene skal skje. Og det finnes flere spennende prosjekter i Bergen hvor aktørene samarbeider på helt nye måter.

Markedssjef Peder Welander i Moelven Modus mener gjenbruk er et viktig bidrag til å gjøre framtiden mer bærekraftig.

Markedssjef Peder Welander i Moelven Modus mener gjenbruk er et viktig bidrag til å gjøre framtiden mer bærekraftig. Foto: Bård Ek. 

De tre viktige drivkreftene

Men først litt mer utdypende om bakgrunnen. Markedssjef i Moelven Modus AS/AB, Peder Welander, forklarer det slik:

- Det første vi tenker på når vi våkner om morgenen er at alle de arbeidsplassene og kontorene som vi innreder og skaper skal fungere optimalt.

Les mer om romløsningene fra Moelven Modus 

- Når vi så har kommet godt på vei mot det målet, så er det et annet poeng som er veldig viktig for oss. Vi må bidra til at den byggebransjen som vi er en del av er holdbar, sett fra perspektivet til menneskene som jobber i bransjen. Arbeidsplassene må være trygge og vi må alltid ha HMS høyt oppe på agendaen. Arbeidsmiljøet må oppleves som utviklende og trivselen skal være god. Og så må vi fortsette å adressere de etiske utfordringene i bransjen, for å motvirke korrupsjon og ufine metoder, sier Welander. 

Når byggebransjen møtes for å diskutere framtiden er det stor interesse for teknologiske nyvinninger.

Når byggebransjen møtes for å diskutere framtiden er det stor interesse for teknologiske nyvinninger. Foto: Bård Ek. 

Det tredje målet Welander og Moelven Modus kontinuerlig jobber mot er å redusere påvirkningen på miljøet. De etterstreber å tenke sirkulært, at det materialet som blir produsert i dag skal kunne brukes i 30 år framover. I en slik sirkulær tankegang står konseptet om en materialflyt som er fri for miljøgifter sentralt. CO2 og avfallsmengden i seg selv er også viktige problemstillinger å adressere.

Det viktige samarbeidet

Men det holder ikke å ville det alene, man må få med seg andre også:

- For å få til en slik sirkulær materialflyt må vi sammen med leietakerne og entreprenørene utvikle et godt system for dokumentasjon og informasjon. Det er viktig å få på plass for at våre kunder skal vite hvordan de skal gjenbruke materialer og innredningsprodukter, sier Welander.

Leasing av kontorinnredninger

Alt dette har gjort at Welander og Moelven Modus har måtte se på nye forretningsmodeller, for på den måten mer effektivt påvirke viljen til å gjenbruke.

- Om vi kunne ha en leasing av de innredningene vi lager, så tror vi at det skulle løse ganske mye. Byggebransjen skulle for eksempel ikke vurdere oss på samme måte som andre montasjefirmaer, man skulle heller da se på den funksjon som vi leverer. Andre ting ville bli viktigere enn antallet kvadratmeter vegg pr. time. Det skulle heller ligge en større verdi i at vi bygde riktig helt fra starten, i stedet for å bygge raskt.

Prosjektdirektør Gunnar Hernborg i GC Rieber Eiendom har stor tro på samarbeid og gjenbruk i eiendomssektoren.

Prosjektdirektør Gunnar Hernborg i GC Rieber Eiendom har stor tro på samarbeid og gjenbruk i eiendomssektoren. Foto: Bård Ek. 

Nytenkende prosjekter

I Bergen har denne strategien fått ben å gå på, og tatt form som konkrete prosjekter. Et av disse skjer i samarbeid med GC Rieber Eiendom AS. En av deres leietakere skal inn i et brukt lokale, hvor de skal bygge om kontorer til laboratorium. I samarbeid med Moelven Modus gjenbruker de nå veggene og frontene som finnes i dette lokalet, og flytter disse over til et annet bygg hvor det skal inn en annen leietaker som bygger om et såkalt rålokale.

Nytt gjenbrukslager

Ved å gjenbruke eksisterende materiale, så sparer de i dette prosjektet elleve tonn CO2, sammenliknet med å bygge nytt. Prosjektdirektør Gunnar Hernborg i GC Rieber Eiendom forteller at samarbeid er nøkkelen til slike prosjekter:

- Vi nå har gått sammen med Moelven og andre byggherrer her i Bergen om et gjenbrukslager. Når vi bygger om for leietaker og fjerner system-produkter som vegger og dører, så leverer vi det inn på et lager som Moelven Modus holder her i Bergen. På den måten etablerer vi et lager med gjenbrukte materialer, som vi kan gå og plukke fra når vi bygger om for nye leietakere igjen.

Nødvendig samarbeid

- Dette hadde ikke vært mulig hvis vi skulle gjort dette alene, fordi vi har for liten eiendomsmasse. Så nå gjør vi det sammen med andre, og med hjelp av Moelven så klarer vi å etablere dette lageret. Og vi klarer da i større grad å få til gjenbruk når vi bygger om for våre leietakere, sier Hernborg.

Mange mener at samhandling, dialog og nye forretningsmodeller vil prege byggebransjen i årene framover.

Mange mener at samhandling, dialog og nye forretningsmodeller vil prege byggebransjen i årene framover. Foto: Bård Ek. 

Visjoner for framtidens byggebransje

Slike nyskapende samarbeidprosjekter gir visjonene til Moelven Modus enda større vinger, hvor markedssjefen ser for seg framtiden omtrent slik:

- Jeg leker litt med tanken om at vi ikke fikk produsere mer materialer, ikke mer glass, ikke flere vegger, eller flere dører. At vi hadde et helt lukket system, hvor vi økte gjenvinningen kanskje ti ganger målt mot hva vi gjør nå, eller kanskje hundre ganger. Samtidig må vi sørge for at vi lager lokaler som passer veldig godt til våre brukere. Og endelig, så må vi sørge for at byggebransjen utvikler seg, avslutter markedssjef Peder Welander i Moelven Modus.

Les mer om systeminnredning