Fra meieri til kontor - Moelven
Hopp til innholdet
Fra meieri til kontor Da eiendomsforvalteren presenterte et alternativt forslag til nye lokaler for Arbetsförmedlingen i Halmstad, ble enden på visa topp moderne kontorer i et tidligere industribygg.


Fra meieri til kontor

Da eiendomsforvalteren presenterte et alternativt forslag til nye lokaler for Arbetsförmedlingen i Halmstad, ble enden på visa topp moderne kontorer i et tidligere industribygg.

I over 50 år fikk innbyggerne i Halmstad melken sin herfra. I dag er melkeleveransene bare et fjernt minne. Nå skal arbeidsledige sluses ut i jobb herfra, etter at det gamle meieriet er blitt kontor for 120 ansatte ved Arbetsförmedlingen. Eiendomsforvalteren, LW Förvaltning, har dessuten bygd et eget kontor i bygget der Moelven Eurowands romløsninger er i bruk – rent funksjonelt og som showroom for deres kunder. Det gamle meieriet i Halmstad ligger sentralt i byen, bare et par hundre meter fra bykjernen. Bygningen har stått tom og ubrukt de siste tre årene, og i nesten ti år før det ble den brukt midlertidig som lager. Sterke krefter kjempet for å rive den og bygge nytt på tomten. Men Mårten Lundqvist, som driver LW Förvaltning, ville det annerledes.
  – Jeg synes man skal ta vare på eldre bygninger. De har en egen sjarm, og med litt kreativitet kan man skape spennende miljøer i dem, sier han.
En mulighet til å utnytte eiendommen dukket opp da Arbetsförmedlingen begynte å se etter nye, sentralt beliggende kontorlokaler i Halmstad. Mårten Lundqvist gikk gjennom Arbetsförmedlingens kravspesifikasjon og ønsker om interiørdesign.

VIRKET GAMMELDAGSE. – Ønskene virket litt gammeldagse: tradisjonelle, lange korridorer, linoleumsgulv i korridorer og på kontorer, plastmatter på toalettene og en liten lampe ved siden av hvert kontor. Derfor utarbeidet jeg et alternativt forslag med en annen planløsning, og det ble godtatt av leietakeren, forteller han.
  – Jeg er klar over at Arbetsförmedlingens arbeidsoppgaver endrer seg, og at antall ansatte varierer: Nå er de 120 ansatte, men plutselig kan de være bare 100 eller 80. Derfor ville jeg ha en fleksibel løsning, slik at lokalene enkelt kan tilpasses til leietakerens behov. Valget falt på Moelven Eurowands system, på grunn av den korte byggetiden og fleksibiliteten. Tidsfaktoren var viktig, både ved bygging og ved fremtidig ombygging, sier Mårten Lundqvist og understreker at løsningene de bestemte seg for, gir den effektiviteten han ønsker.
  – Vegger som er bygd på den tradisjonelle måten, kan ikke uten videre flyttes. Men med det fleksible systemet vi bruker, er det enkelt og raskt å gjøre tilpasninger når endringer i organisasjonen krever det.

VISUELLE KONTRASTER. Fargevalget i Arbetsförmedlingens lokaler består utelukkende av hvite vegger og svarte glassdører. Det er viktig med tydelige kontraster mellom dører og vegger for å gjøre det enklere for synshemmede å finne frem.
  – Og i stedet for linoleum og plast er det nå fliser på samtlige gulv, forteller Mårten Lundqvist.
Et hardt samfunnsklima har påvirket sikkerheten for de ansatte ved Arbetsförmedlingen. De har hatt noen skremmende episoder, og derfor bygges nå alle kontorer med to dører for å øke sikkerheten for de ansatte: Den ene døren går utover, mot kundesonen som er beregnet på besøkende, og den andre går innover, mot de bakenforliggende kontorene som er beregnet på de ansatte. Sistnevnte dør skal også kunne låses raskt.
  – Det stilles spesielle krav til planløsning og sikkerhet, forklarer Mårten Lundqvist og forteller at av det totale arealet på 3800 m2 består 600 m2 av en kundesone samt plass til utstillinger eller andre åpne aktiviteter.

VARIERENDE TAKHØYDE. Ved å utnytte alle mulighetene i den eksisterende bygningen har man endt opp med en takhøyde som varierer fra 3,5 til 5,5 meter, avhengig av hvilken del i bygningen man befinner seg i.
  – Det har gitt en større romfølelse enn man er vant med i denne typen kontorlokaler, sier Bo Nylén hos Moelven Eurowand, som har stått for kontakten med Mårten Lundqvist.
  – Mårten hadde sett vår Screen Wall på Arbetsförmedlingens kontor i Angered, og det var slik han ble oppmerksom på våre produkter. Han kom til oss med en idé om hvordan han ville utforme lokalene. Vi foreslo en del forenklinger som han godtok, og deretter bygde vi kontoret. Vi har ikke laget noen spesialløsninger, men bare brukt våre standardprodukter: Glass Front, Flush Front, Flush Front panel, Uniwall-i og Uniwall. For oss betyr det mye at Arbetsförmedlingens strenge krav til sikkerhet kan oppfylles med våre produkter, sier Bo Nylén. 

UTNYTTET FYRROMMET. Det fantes dem som mente at fyrrommet i det gamle meieriet ikke kunne brukes til noe. Men i stedet for å rive det bygde Mårten Lundqvist om fyrrommet til kontor for seg selv og sine ansatte i LW Förvaltning, som forvalter totalt 55 000 m2 næringslokaler.
  – Jeg ble så begeistret for Moelven Eurowands løsninger at jeg bygde kontoret vårt på en slik måte at vi kunne bruke samtlige produkter i Moelvens sortiment. I tillegg valgte vi et gulv i naturstein. Resultatet ble fantastisk, synes Mårten, som selv har stått for design av både Arbetsförmedlingens og sine egne lokaler. Men nei, han er verken arkitekt, designer eller snekker.
  – Kall meg entreprenør, sier han og forteller om nye planer for å forvandle det gamle meieriet: Et gårdshus i tilknytning til den gamle bygningen skal også bli kontor, og på den samme tomten håper han å kunne bygge ytterligere 9500 m2 kontorlokaler – med fleksible romløsninger.