Hopp til innholdet
Fra flyplass til boliger Plassbygd eller fabrikkbygd? Åke Sundvall Byggnads AB har valgt fabrikkbygde hus når de nå oppfører 6000 boliger på en gammel flyplass utenfor Stockholm. – Det modulbygde alternativet var økonomisk mer solid, konstaterer prosjektleder Martin Sundvall.


Fra flyplass til boliger

Plassbygd eller fabrikkbygd? Åke Sundvall Byggnads AB har valgt fabrikkbygde hus når
de nå oppfører 6000 boliger på en gammel flyplass utenfor Stockholm. – Det modulbygde
alternativet var økonomisk mer solid, konstaterer prosjektleder Martin Sundvall.

DEN GAMLE FLYPLASSEN i Barkarby skal forvandles til Barkaby Hage, et boligområde med 6000 boliger og 5000 arbeidsplasser. Åke Sundvall Byggnads AB er blant de første, og bygger 54 leiligheter i ett kvartal. På sikt planlegger bedriften å bygge ut enda et kvartal i området, da med rundt 200 leiligheter. Det er over tre år siden de startet arbeidet med det første prosjektet.
  – Men så kom finanskrisen, og da ble det bom stopp. Da oppgangen kom, startet prosjektet opp igjen, og da ble spørsmålet om plassbygd eller fabrikkbygd aktualisert. Moelven ByggModul AB innfrir vår kravspesifikasjon, og deres anbud var mest fordelaktig for oss, forteller Martin Sundvall.
  Ettersom husene opprinnelig er tegnet for oppføring på stedet, måtte man gjøre noen mindre tilpasninger til de nye betingelsene. Resultatet ble bra, og tilvåren vokser de nye boligene opp. Byggingen skjer i to etapper, og mange leiligheter ble solgt på et tidlig stadium.

Modulbygde hus har en stor fordel ved at mye av prosessen skjer innendørs. Det sparer tid på byggeplassen. 
Martin Sundvall

Åke Sundvall AB har planer om å bygge mellom 600 og 700 leiligheter i Stockholmområdet og like mange i Malmö de kommende fem årene.
  – Vi jobber blant annet med et prosjekt i Huddinge der vi snur på flisa. Der planlegger vi med tanke på å utnytte fordelene med fabrikkbygde hus fra starten av. Det er også et samarbeid med Moelven ByggModul AB, som leverer 16 leiligheter, og vi har ambisjoner om å skape noe som er arkitektonisk spennende. Men man skal være klar over at det er vanskelig å gjøre store forandringer innvendig som berører bærevegger i denne typen hus, sier Martin Sundvall.
  Han tror at fabrikkbygde hus kan ta markedsandeler fra plassbygde, avhengig av hvilket område sluttkunden befinner seg i. –
  Vi prøver å effektivisere byggingen på forskjellige måter. Modulbygde hus har en stor fordel ved at mye av prosessen skjer innendørs. Det sparer tid på byggeplassen. Når platen er ferdig støpt, går det fort å få husene på plass. Det har stor betydning, sier Sundvall.