Forundringsrommet - Moelven
Hopp til innholdet
Forundringsrommet Multirommet er hjertet i første byggetrinn av det nye Ringsted Gymnasium på Sjælland. Det er et to etasjer høyt atrium som fungerer som både aula, kantine, møterom, arbeidsrom, koserom – og kunstverk.


Forundringsrommet

Multirommet er hjertet i første byggetrinn av det nye Ringsted Gymnasium på Sjælland. Det er et to etasjer høyt atrium som fungerer som både aula, kantine, møterom, arbeidsrom, koserom – og kunstverk.

DET FINNES INGENTING som multirommet på Ringsted Gymnasium noe annet sted. Og det fantes ikke en gang noen allmennfaglig videregående skole i Ringsted midt på Sjælland før første byggetrinn av denne skolen ble oppført. I dag har byen, elevene og de ansatte ved skolen noe å være stolte og glade over.
  Multirommet er skolebygningens pulserende hjerte. Et to etasjer høyt atrium som er både aula, kantine, møte­rom, arbeidsrom og koserom. Det er også et rom med kunstnerisk utsmykning der det romlige og arkitektoniske er kombinert med god akustikk, skapt av Nanna Debois Buhl i samarbeid med Henning Larsen Architects, og produsert av Team Visual i Moelven Danmark.

Vi har vært så heldige som har fått denne fantastiske utsmykningen av multirommet. Elevene synes at det er supert, og de lar seg også fascinere over utsmykningen.
Lene Eilertsen, rektor

IDENTITETSSKAPENDE. Et mål med multirommet var nettopp å flette kunsten inn i arkitekturen i stedet for at de skulle fungere hver for seg, og det førte også til at man ville forene den akustiske kledningen med kunsten.
  – Multirommet bidrar til å skape skolens identitet, og det er det viktig for en skole å ha. Rommet er en viktig del av skolens funksjonalitet, det er aktivt og inspirerende, og når man besøker skolen, er det alltid aktivitet i det rommet, forteller Eva Ravnborg, arkitekt hos Henning Larsen Architects i København, som har tegnet skolen, og som har spesialisert seg på blant annet skolebygg.
  – Jeg synes vi kan merke en glede og et engasjement i byen og blant elever og lærere, at de gleder seg til endelig å få denne skolen. Det er utrolig fint!

Multirommet bidrar til å skape skolens identitet, og det er det
viktig for en skole å ha.

Eva Ravnborg, arkitekt

FASCINERENDE UTSMYKNING. Lene Eilertsen er rektor for Midtsjællands Gymnasieskoler i Ringsted og Haslev. Hun er begeistret over den åpne og funksjonelle skolebygningen, med fantastisk lys og plass nok til elevene, til tross for begrenset med plass før byggetrinn 2 står klart i 2013.
  – Arkitektene har tegnet noe som vi synes er virkelig spennende og lekkert. Og vi har vært så heldige som har fått denne fantastiske utsmykningen av multirommet. Elevene synes at det er supert, og de lar seg også fascinere over utsmykningen, sier Lene Eilertsen.
  – Det er full fart hele tiden. Elevene sitter dessuten på helt andre måter her enn i klasserommet, og det er godt for dem. Det finnes hundre forskjellige måter å sitte på.
  Multirommet er et svært funksjonelt rom, med ulike nivåer og en trapp som både gir en iscenesetting og gjør at bygningen kan romme mange mennesker. Det er skolens daglige møterom, og for elevene er det viktigste at de har et sted der de kan sitte og spise, jobbe alene eller gruppevis når de ikke har timer, slappe av og hygge seg. Eva Ravnborg hos Henning Larsen har deltatt i mange møter med elever og ansatte, man har en felles referanseramme, og arkitektene vet hva brukerne ønsker seg i byggetrinn 2.

Elevene sitter dessuten på helt andre måter her enn i klasserommet, og det er godt for dem. Det finnes hundre forskjellige måter å sitte på.
Lene Eilertsen, rektor

GENIAL INSTALLASJONSKUNST. Akustikken i multirommet er svært god, også under vanskelige forhold, som ved åpent hus med inntil 200 personer tilstede, sier Lene Eilertsen.
  – Det er til stor nytte for elevene, for det kan være enormt stressende når man er mange og det er dårlig akustikk. Det kanskje mest geniale er at installasjonskunsten fungerer som en del av rommet og lyddempingen.
  – At rommet oppleves så godt som det gjør, skyldes delvis kunstnerens evne til å skape et rom som oppleves som vårt rom, og som inviterer brukerne til å tenke gjennom hvorfor de er der. Vi kaller det et forundringsrom, det lar elevene reflektere over kulturen vår og fundere over hvem de er. Man skal holde på evnen til å forundre seg og bli opprømt, det er jo det viktigste for elevene, man skal forundre seg hele livet, sier rektor Eilertsen.

Fakta: Ringsted Gymnasium, byggetrinn 1, Ringsted, Danmark

Den videregående skolens byggetrinn 1 med 175 elever er en del av Campus Ringsted og skal bygges ut i et byggetrinn nummer to.

Antall elever blir totalt på rundt 400.

Bestiller: Universitets- og bygningsstyrelsen for Undervisningsministeriet, Danmark

Byggeår: 2009–2010

Bruttoareal: 1 660 m2 fordelt på to etasjer med åtte undervisningslokaler

Arkitekter: Henning Larsen Architects A/S, København

Kunstner: Nanna Debois Buhl, New York/København

Veggpanel i multirommet: Studio Aqustic Panels fra Moelven Danmark, spesialprodusert i henhold til kunstnerens intensjoner.

Historiske dokumenter i moderne lokaler
Umalt furufinér til veggkledning er retro, en trend som er på vei tilbake. \nFoto: Jan Lillehamre
Nøyaktig 100 år etter at Landsarkivet i Göteborg åpnet i 1911, flyttet institusjonen til nye moderne lokaler – plassert på samme tomt!
Et bygg for alle
Allerede i resepsjonen ser man at det er et logisk og intuitivt bygg. Foto: Martin Schubert
I Handicaporganisationernes Hus i Danmark kan alle finne frem og alle finne seg til rette. Prosessen med å utvikle verdens mest tilgjengelige bygg fikk arkitekter og leverandører til å se verden på en ny måte.
Et levende hus
Fra utsiden kan man vanskelig vite at Vestas nye bygg er sjeldent bærekraftig.\nFoto: Vestas Wind System AS
Hos vindmøllegiganten Vestas har man på forbilledlig vis flettet sin egen bærekraftige forretningsidé inn i formgivning, estetikk og innredning i virksomhetens nye hovedkvarter utenfor Århus.