Forskning styrker limtrefabrikken - Moelven
Hopp til innholdet
Forskning styrker limtrefabrikken Det har skjedd mye siden den første limtrebjelken ble fremstilt i Töreboda for nesten 100 år siden.


Forskning styrker limtrefabrikken

Det har skjedd mye siden den første limtrebjelken ble fremstilt i Töreboda for nesten 100 år siden.

FORTSATT HANDLER det om å sammenføye virke av høy kvalitet til holdbare og sterke bjelker. Men teknologien og produksjonsprosessene utvikles, og som regel skjer det under løpende produksjon og i samarbeid med kunder.

 – Men vi er også involvert i forsknings- og utviklingsprosjekter med universiteter både i Sverige og utenlands, sier Johan Åhlén, direktør i Moelven Töreboda AB.

KONSTRUKSJON OG KULTUR. Utviklingsarbeidet ved den ærverdige limtrefabrikken følger to hovedretninger. Den ene handler om å finne konstruksjonsløsninger og byggesystemer som oppfyller spesifikke krav for eksempel til demping av trinnlyd i hus med flere etasjer, eller å finne dynamiske egenskaper som hindrer at høye hus svaier mer enn det som anses for å være akseptabelt. Dette er en utfordring når man jobber med lette konstruksjoner.

Den andre retningen dreier seg om å utvikle bedriftens egne produksjonsprosesser, sier Johan Åhlén:

 – Alt skal gå fortere og holde høyere kvalitet til en lavere kostnad. Derfor må vi hele tiden se på hvordan vi jobber, og hvordan den interne logistikken vår ser ut.

 – Vi gjennomgår hele tiden interne rutiner og inntar kundens perspektiv på alt vi foretar oss.

I produksjonen tilvirker vi både standardbjelker og spesialbjelker som spesialtilvirkes for ulike prosjekter. En måte å holde en høy grad av effektivitet på er å holde et sortiment med standardiserte produkter, uten at kunden opplever noen begrensninger.

DOKTORGRADER.  Bedriften er stadig involvert i ett eller flere forskningsprosjekt som drives av statlige myndigheter som Vinnova, universiteter eller industrielle partnere, forteller Johan Åhlén:

 – Det er blant annet et EU-finansiert prosjekt kalt Acoutec, der vi er én partner, konsulentselskapet Akustikverkstan er en annen, og der også universitetet i Eindhoven er involvert. Der jobber vi med blant annet reduksjon av  trinnlyd i bygninger. Det er et stort problem overalt. Med oss i prosjektet har vi også en doktorgradsstipendiat i tre år som jobber med testing for å finne løsninger som begrenser akustiske problemer i bygninger med lette konstruksjoner.

 – Senere i år skal vi også ansette en doktorgradsstipendiat i samarbeid med Jönköping Universitet som blant annet skal utvikle vårt suksessrike system Trä8 for høye bygninger i tre. Ambisjonen er å gjøre det enklere for både kunder og byggherrer å se hvordan systemet er bygd opp, og hvilke komponenter som inngår, forteller Johan Åhlén.

ALLE MÅ BIDRA. I tillegg til disse klart definerte forsknings- og utviklingsprosjektene skjer det et kontinuerlig utviklingsarbeid både internt i produksjonsprosessen og i samarbeid med kunder under pågående byggeprosjekter. Åhlén understreker at alle ansatte har ansvar for å bidra til stadige forbedringer og økt effektivisering av produksjonen, og han setter pris på bevisste kunder som stiller krav og på den måten bidrar til å flytte grenser.

 – Både kundenes ønsker og det svenske myndighetsorganet Boverkets regler er sterke drivkrefter for oss i arbeidet med å redusere trinnlyd mellom boligetasjer i en bygning. 

Alt kan utvikles. Åhlén forteller at bedriften samarbeider tett med byggevarehandelen om å modernisere logistikkfunksjonen når det gjelder sortimentet av standardbjelker for at produktene skal nå ut på markedet til lavere kostnader.

 – Vi jobber også intenst på konstruksjonssiden med å utnytte mulighetene som følger med ny teknologi, sier han og forteller at konstruktøren Per Johan Persson har laget bedriftsspesifikke tilpasninger i tegneprogrammet som han og kollegene hans bruker.

 – Det er viktig at vi har kompetente medarbeidere som er i stand til å utnytte alle mulighetene som systemet gir – og det har vi, fremholder Johan Åhlén.