Hopp til innholdet
Ferdig arbeid Det er god butikk å kjøpe ytterpanel som er ferdigmalt fra fabrikken – det er både bedre og billigere enn å kjøpe ubehandlet panel og male selv.


Ferdig arbeid

Det er god butikk å kjøpe ytterpanel som er ferdigmalt fra fabrikken – det er både bedre og billigere enn å kjøpe ubehandlet panel og male selv.

– Vi kom frem til at malehastigheten er cirka 0,8 løpemeter (lpm) per minutt. Det betyr at det tar rundt 30 timer å male et normalt stort hus med 1 500 lpm ytterpanel. Kostnaden for maling er dessuten 1 SEK høyere per løpemeter for den som maler selv, sammenliknet med fabrikkmalt panel, sier Gert Wahlström, produktsjef for bygningslast i Moelven Wood AB, som stod for undersøkelsen.
  I Moelvens sortiment finnes ytterpanel av gran i tre varianter: Moelven Bas, som er ubehandlet, Moelven Bekväm, som er grunnmalt, samt Moelven Proffs, som er grunn- og mellommalt. Dessuten finnes et P-merket ytterpanel av kvalitetssikret råvare med kvalitetssikret lagringstid og håndtering mellom kløyving, høvling og maling. Den ligger umalt i høyst sju døgn. Også malingen er kvalitetssikret med hensyn til type og mengde. Kontroll av det P-merkede panelet utføres av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).
   – Ved å velge Moelven Proffs i stedet for Moelven Bas eliminerer man behovet for to strøk. Det tilsvarer 60 arbeidstimer eller 1,5 arbeids- eller ferieuke på et normalt stort hus. Dessuten blir malingskostnaden rundt 3 000 svenske kroner lavere. For Moelven Bekväm tilsvarer innsparingen halve tiden og halve kostnaden.
   – Det fabrikkmalte ytterpanelet trenger dessuten ikke rengjøres, konstaterer Gert Wahlström.
  Et fabrikkmalt ytterpanel får riktig mengde maling og males under kontrollerte forhold. Det har derfor bedre beskyttelse fra starten av.
  Etterspørselen etter fabrikkmalt ytterpanel har økt det siste året. Ubehandlet har gått noe tilbake.
  – Fagfolkene driver utviklingen, og forbrukerne følger etter, sier Gert Wahlström. Han forteller også at forhandlerne nå øker lagrene av behandlet ytterpanel og reduserer lagrene av ubehandlet.
  – Det er helt logisk, ettersom det fabrikkmalte totalt sett blir både billigere og bedre.