Hopp til innholdet
Fabrikkbygd er førstevalget Svenska Vårdfastigheter AB bygger og forvalter bygg for pleie- og omsorgsbeboere. Bedriften har en uttalt ambisjon om bare å bygge i tre – og å bygge på fabrikk.


Fabrikkbygd er førstevalget

Svenska Vårdfastigheter AB bygger og forvalter bygg for pleie- og omsorgsbeboere. Bedriften har en uttalt ambisjon om bare å bygge i tre – og å bygge på fabrikk.

– INDUSTRIELL BYGGING skal være vårt førstevalg. Kan vi bygge i fabrikk, gjør vi det, understreker direktør i bedriften, Petter Hallenberg.
  I desember 2011 er det planlagt innflytting i pleieog omsorgsboligene som Svenska Vårdfastigheter oppfører på Sickla Udde i Nacka, og som leveres av Moelven ByggModul AB. Med 59 leiligheter som alle har utsikt over innseilingen til Stockholm og er omgitt av vakker natur, får beboerne et miljø utenom det vanlige. Det stiller også krav til en bevisst og helhetlig miljøtankegang, understreker Hallenberg.
  – Tre som materiale er helt uovertruffent når det gjelder miljøhensyn, hele prosessen tatt i betraktning fra råvare til ferdig produkt. Vi har et langsiktig perspektiv på våre bygg. Derfor er vi nøye med materialvalg og investeringer i miljøvennlige løsninger. Det betyr for eksempel at vi bruker bergvarme til oppvarming, og at vi har et system for varmegjenvinning. Det skal begrense byggenes energiforbruk til mindre enn 50 Kwh/m2, forteller Hallenberg.
  Han ser også fabrikkbygging som et miljøvalg – som i tillegg er økonomisk fordelaktig.
  – Å bygge industrielt er ganske enkelt mer effektivt enn å bygge på stedet. Det aller meste av jobben utføres i et tørt og kontrollert miljø. Det gir også et klart bilde av kostnadene før byggestart – et bilde som er vesentlig klarere enn om vi hadde valgt å bygge på stedet, sier Hallenberg.
Begrensningene, da?
– De er absolutt håndterlige. Å unngå søyler i så store rom er et problem når man velger fabrikkbygde hus. Byggeflaten er i dette tilfellet på totalt 1200 m2, og vi har klart å begrense antallet søyler til én per etasje. Den er i tillegg ikke spesielt forstyrrende, ettersom den danner en naturlig avgrensning i lokalet og vil bli utnyttet i møbleringen.
  Svenska Vårdfastigheters organisasjon består i dag av seks personer, og Petter Hallenberg tror de måtte ha vært langt flere hvis bedriften hadde valgt å bygge på stedet.
  – En større egen personalstyrke eller flere innleide konsulenter til høye kostnader er nødvendig når man skal bygge på stedet, sier han.
  Eldreboligene i Nacka skal oppføres i tre etasjer samt en sokkeletasje med boenheter, servicelokaler, kjøkken og personalrom. Bygningen får en tiltalende fasade av trepanel i falurød farge. Innvendig blir det mye tre, fliser og glasspartier.
  – Materialvalget er strengt regulert grunnet byggets bruksområde. Det betyr for eksempel at vi ikke kan ha tregulv. Men når vi legger inn et plastgulv, velger vi alltid den aller beste kvalitet. Og kan vi unngå hjørnelister i rustfritt til fordel for trelister, så gjør vi det. I hver detalj forsøker vi å bruke naturmaterialer der det er mulig.
  Gode materialvalg gir et tiltalende bomiljø, holder kostnadene på et rimelig nivå og bidrar til å begrense miljøpåvirkningen – en klassisk vinnvinnsituasjon.
  Svenska Vårdfastigheter har planer om å oppføre minst 15 bygg for pleie- og omsorgsbeboere de kommende fem årene.