Europas grønneste by - Moelven
Hopp til innholdet
Europas grønneste by Da BBC søkte etter den grønneste byen i Europa, var EUs svar Växjö. Byen i Småland har i lang tid jobbet systematisk med bærekraftig byutvikling, og innen 2020 skal 50 prosent av alt som bygges være i tre.


Europas grønneste by

Da BBC søkte etter den grønneste byen i Europa, var EUs svar Växjö. Byen i Småland har i lang tid jobbet systematisk med bærekraftig byutvikling, og innen 2020 skal 50 prosent av alt som bygges være i tre.

Växjö er en foregangskommune som har jobbet for et grønnere og mer bærekraftig samfunn helt siden 70-tallet. Innsjøene er renset og restaurert, det er bygget biobasert varmeanlegg, og gjennomført en rekke prosjekter innen gjenbruk, avfallshåndtering og miljøvennlig transport. Som en del av denne langsiktige satsningen har politikerne også bestemt at innen 2020 skal halvparten av alt som bygges være i tre, og det er allerede gjennomført et 30-talls urbane trehusprosjekt, et universitetsbygg og en stort bolighusprosjekt med reisverk i tre, levert av Moelven.

Les mer: værbeskyttet bygging av Linnéuniversitetet

 – Det som er bra her, er at det finnes politisk mot. Og en politikk for å forfølge ambisjonene. Her gjennomføres prosjekter; det bygges skoler, barnehager, boliger og universitetsbygg i tre. Vi har lykkes med å få en dynamisk innovasjon innen bygging i tre, der aktører fra akademia, næringsliv og politikken utfordrer hverandre og trekker i samme retning, sier prosjektleder Hans Andrén i Växjö kommune. 

HØYE BOLIGHUS I TRE

Et av de banebrytende prosjektene i Växjö, er bolighusene Kvarteret Vallen. Det består av to bygg på ni etasjer, hvorav de øverste sju er bygget med reisverk i tre, og et bygg på fire etasjer, totalt 60 leiligheter. For Moelven Töreboda ble dette prosjektet det tekniske gjennombruddet for å bygge med reisverk i limtre og platematerialet Kerto, etter Trä8-metoden.

Foto: Sören  Håkanlind

For Moelven Töreboda AB ble Kvarteret Vallen et gjennombrudd for reisverk bygget med en kombinasjon limtre og platematerialet Kerto, etter Trä8-metoden. Foto: Sören Håkanlind

 –Innovasjonen i dette prosjektet var at vi videreutviklet og kombinerte våre byggesystem og -teknikker. Det er en av våre styrker, at vi kan kombinere ulike systemer og teknikker, slik at vi kan tilpasse oss det som er byggherrens og arkitektens ønsker, sier direktør Johan Åhlén ved Moelven Töreboda AB. 

Han mener prosjektet er interessant også fordi løsningen for det vertikale reisverket ga stor arkitektonisk frihet.

 – Et prefabrikkert system som gjør det mulig å lage rom, leiligheter eller hus med unik planløsning, er spesielt. 

INNOVATIVE KVADRATMETER

Også bygget på Linné Universitetet er bygd med Trä8 fra Moelven.

 – Vår respekt for Moelven er stor, fastslår Hans Andrén.

 I Växjö er allerede flere hundretusentalls innovative kvadratmeter bygd, og per i dag er det rundt ti prosjekter med utstrakt bruk av tre under oppføring. Foregangskommunen i Småland er derfor en viktig brikke i nettverket Nordiske Trebyer.

 – Ambisjonen er å få mer tre inn i hele verdikjeden i byggeprosjektene. I dette nettverket deler vi erfaring og viser vei for samarbeid, sier Andrén.

Fakta om Nordiske trebyer 


Å satse på tre i byutviklingen får stadig større utbredelse. Et eget nettverk skal bidra ytterligere til veksten. 

Hele 13 nordiske byer har erklært at de vil være trebyer og har også dannet et nettverk, med fokus på bærekraftig byutvikling med tre som byggemateriale. Nettverket har som mål å skape samarbeid mellom byene, både på politisk og administrativt nivå, for å sikre bred støtte til bruken av tre. Nordiske trebyer, som nettverket heter, jobber også for å spre kunnskap og ideer, og å knytte kontakter mellom ulike miljøer som jobber med bygging i tre; arkitekter, forskere, ingeniører, entreprenører, rådgivere, industri- og teknologimiljøer, for å nevne de viktigste. Nettverket arrangerer hvert år en trekonferanse, der medlemsbyene i Sverige, Finland og Norge bytter på å være vertskap. 

Disse byene er med i nettverket: 

  • Sverige: Växjö, Skellefteå
  • Finland: Espoo, Kemi, Kouvola, Pythäjarvi, Soudankylå
  • Norge: Bergen, Elverum, Kristiansand, Trondheim, Orkdal