Hopp til innholdet
Et mulighetenes land for Moelven Rundt 50 prosent av skurlastvolumet produsert av Moelven Timber selges i eksportmarkeder. I Polen bor det snart 40 millioner mennesker, og de siste ti årene har landet hatt den kraftigste økonomiske veksten i Europa, med blant annet verdens fjerde største møbeleksport. Behovet for trevirke er stort, og Moelven har valgt å satse med eget selskap i landet.


Et mulighetenes land for Moelven

Rundt 50 prosent av skurlastvolumet produsert av Moelven Timber selges i eksportmarkeder. I Polen bor det snart 40 millioner mennesker, og de siste ti årene har landet hatt den kraftigste økonomiske veksten i Europa, med blant annet verdens fjerde største møbeleksport. Behovet for trevirke er stort, og Moelven har valgt å satse med eget selskap i landet.

Etter noen timers kjøring fra Berlin, til et sted utenfor Poznan ́, dukker det opp et moderne bygg med STOLDREW stort og tydelig på veggen. Innenfor møtes vi av en intens furulukt, og velkjente Ivar- hyller langs veggene. Moelvens mann, Tomasz Czarnecki, møter oss sammen med Stoldrews salgs- sjef, Roman Ignasiewicz.

Det lyser stolthet av Ignasiewicz når han presenterer historien til selskapet, som ble etablert som et familiedrevet «bakgårdsfirma» allerede i 1991. Selv har han blant annet jobbet 17 år i Ikea, og ble ansatt i Stoldrew for tre år siden, samme år som produksjonen kom i gang i det nye bygget i Brzezno, rundt tre mil fra storbyen Poznan ́. Først for et år siden fikk selskapet en egen salgsavdeling. De har også produksjon i et annet og eldre lokale noen mil unna.

For Moelven Timbers salgsrepresentant, Tomasz Czarnecki, er Stoldrew en av de seks største polske kundene.

– Jeg liker å jobbe for Moelven, og har vært i både Sverige og Norge flere ganger, møter kompetente fagfolk overalt, og lærer mye. Det er også en veldig god atmosfære, og jeg kan komme med problemer til sjefen min, og vite at vi finner en løsning. Moelven er som en familie. Jeg er virkelig stolt av å jobbe for konsernet, sier Czarnecki, som har lang og variert fartstid i trelastbransjen, innen både produksjon og salg.

Tomasz Czarnecki i Moelven sammen med  Stoldrews salgs- sjef, Roman Ignasiewicz.

VIL VOKSE. Skandinavisk skurlast har et kvalitetsstempel, og er ettertraktet også i Polen. Stoldrew kjøper furu, og i tillegg til Ivar-hyller produserer de rammer til rammemadrasser og sofaer, kommodesider og trebokser til oppbevaring. 75 prosent av alt selskapet produserer går indirekte til Ikea, 15 prosent direkte til møbelgiganten og bare ti prosent til andre kunder.

– Vi er et middelstort selskap, som gjerne vil vokse. Strategien går ut på å utvikle det direkte samarbeidet med Ikea, forteller Ignasiewicz under presentasjonen.

SPORBARHET. Ikea stiller svært strenge krav til kvalitet og sporbarhet.

– Vi må alltid kunne tilby best kvalitet til best pris. Det er helt avgjørende at vi er konkurransedyktige. Det betyr også at vi må utnyttet råstoffet maksimalt, forteller salgssjefen.

Kvalitetskravene er synlige i produksjonslokalet. Flere tavler på veggene viser eksempler på godkjent og ikke godkjent kvalitet, slik at man alltid kan sjekke om det skulle være tvil om et trestykke kan brukes eller ikke i en bestemt produksjon.

MER PÅLITELIGE. Noe annet vi fort legger merke til på rundturen i produksjonslokalene er alle kvinnene som jobber der.

– Ja, noe av det første jeg tok tak i da jeg begynte her var den lave kvinneandelen i produksjonen, forteller Ignasiewicz.

Verken han eller Czarnecki legger skjul på at kvinner er mer nøyaktig og pålitelig arbeidskraft enn mange menn, og derfor attraktive. I dag er rundt halvparten av de 250 ansatte kvinner.

DØGNET RUNDT. På den nye fabrikken kjører de døgndrift med tre skift, og på den andre er det foreløpig bare to skift. Ignasiewicz vil gjerne vokse og få tre skift begge steder. Og bestillingene fra Ikea blir stadig større:

– Vi venter en vekst i samarbeidet med Moelven. I 2018 regner selskapet med å framstille produkter fra 35 000 m3 skurlast, hvorav 7000 m3 fra Moelven.

ØKENDE IMPORT. Det er permanent mangel på polsk skurlast. 96 prosent av skogen eies av staten, og både avvirkningsvolum og prising er uforutsigbart. Importen øker, spesielt fra Skandinavia.

– Polen er attraktivt. Landet har en stor befolkning, 38 prosent vekst i brutto nasjonalprodukt de siste ti årene, snittlønnen er doblet i samme periode, arbeidsløsheten har sunket fra tolv prosent i 2014 til 7,7 prosent i år, og landet har vært EU-medlem siden 2004. Polen har et godt vekstpotensial, relativt stabilt indre marked og en voksende industri, forteller forretningsutvikler Karolina Bergstrøm i Moelven Timber.

Ikke minst har Polen en sterk industri som trenger skurlast i produksjonen:

– Moelvens produktportefølje passer spesielt godt til industrikunder innen møbelsegmentet, produsenter av dører, gulv og vinduer i tillegg til produsenter av hagearkitektur, hus og tak, kommenterer Bergstrøm, som selv har røttene sine i Poznan ́.

MOELVENS SATSING I POLEN. I mars begynte 37-årige Tomasz Czarnecki som salgsansvarlig i Polen. Etableringen av et eget selskap i Polen er i gang, eid av Moelven Industrier ASA. Thorsten Bär fra Moelven i Tyskland er daglig leder.

Czarnecki har 15 års erfaring fra trevarebransjen i ulike stillinger. Han har jobbet som maskinoperatør, fagspesialist, teamleder, produksjonsplanlegger og leder innen kjøp og salg.

 


  DET POLSKE MARKEDET FOR SKURLAST

  • 61 prosent av skogen er furu, sju prosent gran, sju prosent bøk, seks prosent eik og 19 prosent andre tresorter
  • Bare fire prosent av skogen er i privat eie.
  • Konsekvensene av statens monopol er prisvekst, mangel på virkelig konkurranse og uforutsig- bare prismekanismer
  • Polsk skurlast dekker ikke behovet i industrien
  • Importert skurlast, særlig skandinavisk, har bedre kvalitet, som igjen gir bedre produkter
  • Sverige er den største vinneren i den polske importveksten
  • Polen er verdens fjerde største møbeleksportør
  • Landet er Europa-ledende innen gulvproduksjon
  • Ledende i EU innen eksport av dører og vinduer
  • Majoriteten av all trevareproduksjon i Polen går til eksport