Hopp til innholdet
Et levende nabolag Egne romslige terrasser, grøntarealer, blomsterbed og plass til eget lite drivhus. Det nyetablerte boligområdet Sjöterrassen har revitalisert Stockholmsforstaden Fittja.


Et levende nabolag

Egne romslige terrasser, grøntarealer, blomsterbed og plass til eget lite drivhus. Det nyetablerte boligområdet Sjöterrassen har revitalisert Stockholmsforstaden Fittja.

OMGITT AV GRØNTAREALER ligger boligområdet Sjöterrassen vakkert til i Fittja, ved Albysjön like sør for Stockholm. Fittja er et av boligområdene som ble utviklet under millionprogrammet, den storstilte, statlige boligutbyggingen i Sverige på 60-og 70-tallet. Den gang var boligbygging i stor skala en kilde til stolthet og et tegn på fremskritt, økonomisk vekst og velstand. I ettertid har synet på bomiljø og bygging endret seg, og det har foregått en opphetet debatt om hvordan boligområdene fra denne tiden kan utvikles. Det har imidlertid vært lite konkret handling.
  Sjöterrassen fremstår derfor som et tydelig eksempel på nytenkning.
  I direkte tilknytning til de høye betongkompleksene fra 1970-tallet er det bygd 62 leiligheter. Interessen for de nye boligene var stor helt fra begynnelsen, og leilighetene ble raskt solgt. Men veien frem var likevel lang:
  – Vi ble engasjert allerede i 2006, da Botkyrka kommune inviterte oss til å delta i en konkurranse om utformingen av området, forteller arkitekt Stefan Sjöberg hos arkitektfirmaet Kjellander & Sjöberg.
  – Sammen med kommunen og byggherren – Hemgårdens Byggnadsaktiebolag – utviklet vi en visjon for området. Vi så at det var viktig å skape attraktive boliger og et tiltalende miljø, ikke minst siden det ikke var blitt bygd noe i Fittja siden 1970-tallet. Det som skulle bygges nå, måtte bli bra. Høyblokkene skulle suppleres med lavere bygninger og det skulle også være mer variasjon i størrelsen på boligene. Hele området skulle på den måten få nye kvaliteter. Vi ville også bruke så mye tre som mulig – jo mer tre, jo mer positivt oppleves bomiljøet, forklarer Sjöberg.

MODERNE OG ENERGIEFFEKTIVE. Samarbeidet med Hemgården førte videre til Moelven Byggmodul AB, som hadde jobbet sammen med Hemgården på flere prosjekter. Bedriften har produsert en rekke boliger der industriell bygging og treets egenskaper er utnyttet for å skape et tiltalende uttrykk. At de 62 boligene skulle modulbygges, ble tidlig klart. Det forkorter byggetiden og reduserer totalkostnaden betydelig.
  – Sjöterrassen består av moderne, arealeffektive bygninger med interessant utforming. Bygningene er dessuten mer energieffektive enn det byggeforskriftene krever, forteller David Öberg, markedssjef hos Moelven Byggmodul AB.
  – Vi synes det er svært positivt at man har valgt trehus i dette området, som ligger ved siden av betongblokker på åtte etasjer. Arkitekturen er variert og interessant og utgjør også en balansert kontrast til området for øvrig. Hele prosjektet ble derfor tatt svært godt imot på markedet. Det viste seg blant annet ved at samtlige boliger ble solgt før vi begynte å bygge dem, sier han.

DØRÅPNER. De fleste leilighetene i området har sjøutsikt. Samtlige har enten egen terrasse eller uteplass på gateplan, samt carport.
  David Öberg tror satsingen kan bli en døråpner til lignende prosjekter i andre områder som domineres av boliger fra millionprogrammets tid.
  – I mange år har det foregått politiske diskusjoner om hva som kan gjøres for å utvikle disse boligområdene. Vår oppdragsgiver, Hemgården Byggnadsaktiebolag, viser mot ved å gjøre noe konkret, og for oss er det derfor ekstra hyggelig å få bidra til områdets utvikling med moderne byggemetoder, sier han og forteller at han har hørt spontane kommentarer fra personer som har bodd i Fittja i mange år. De hadde ikke trodd at man kunne bygge noe så fint i dette området.

TREHUSPROSJEKT. Det er også først og fremst folk som bodde i området fra før, som har valgt å flytte inn i Sjöterrassen. Hele 80 prosent av leilighetene ble solgt til familier som allerede bodde i Fittja. Det er et tegn på at de trives, men at de tidligere ikke hadde mulighet til å bytte til en bedre bolig uten å flytte fra området.
  – Dette er et viktig og moderne tilskudd til boligmassen i Fittja. Og siden millionprogrammet hovedsakelig består av betongbygninger, er vi glad for at Sjöterrassen er et trehusprosjekt. Det er også i tråd med vår klimastrategi, forteller Peter Nyberg, som er leder for Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka kommune.
  – Det er svært positivt at Sjöterrassen har gitt beboerne i millionprogrammets leiligheter mulighet til å velge en annen boligtype uten å måtte forlate området. Men det finnes også eksempler på folk som nå har vendt tilbake fordi de tidligere har trivdes i Fittja, men ønsket en annen type bolig enn det som fantes her før, sier Peter Nyberg.
  Han forteller at det gamle og det nye knyttes sammen gjennom kunstnerisk utforming av Sjöterrassen i form av en brolegning som viser planløsningen i en leilighet fra millionprogrammet.

«Vi har hatt som ambisjon at det skal vokse frem en nabolagsfølelse i området. Det har vi forsøkt å oppnå ved å skape små, offentlige møteplasser».
Arkitekt Stefan Sjöberg i Kjellander & Sjöberg

MENNESKELIG PROFIL. Stefan Sjöberg forklarer at de har vært nøye med å velge en form og farge som skiller seg tydelig fra de store betongkompleksene.
  – Husene i Sjöterrassen går i svart, grått, brunt og grønt og utgjør dermed en kontrast til de større bygningene. Bygging i liten skala, som visjonen for området er basert på, er dessuten en forutsetning for å skape nye kvaliteter i bomiljøet. Ved å anlegge en serie mindre torg som har hverdagslige funksjoner, fungerer som møteplasser og i fremtiden kanskje vil by på uteservering, får området en tydelig menneskelig profil, forklarer han.
  Sjöterrassen skiller seg også fra 1970-tallsbygningene ved at det er plass til hager, små kjøkkenhager og grøntarealer. Muligheten til å ha kjøkkenhage er ifølge Stefan Sjöberg viktig for å øke livskvaliteten.
  – Vi har hatt som ambisjon at det skal vokse frem en nabolagsfølelse i området. Det har vi forsøkt å oppnå ved å skape små, offentlige møteplasser, men samtidig avgrense private eiendommer tydelig med lave murer, hekker og gjerder, forklarer Stefan Sjöberg. 

Sjöterrassen i Fittja

Fittja ble utviklet under det såkalte Millionprogrammet: som er den daglige benevnelsen på de boliger som ble oppført i utkanten av storbyene i regi av staten mellom 1965 og 1975.

62 leiligheter

Boliger med 2–6 rom

Totalt byggeareal: 6 000 m2

Totalentreprenør: Moelven Byggmodul AB

 Innflytting: 2013–2014

Rommer mange muligheter
Funksjonell arkitektur på Lindö Hotell, som er modulbygd og kledd i farget gran. \nFoto: Moelven Byggmodul
Modulbyggingen har langt flere muligheter enn begrensinger. Dessuten er det klart mest økonomisk.
Moderne byggeri
Arkitekturen i nye modulbygde bolighusene i Ängsnäs Glänta understreker \nmodulene i utformingen og gjør dette til et arkitektonisk poeng.\nFoto: Jan Lillehamre
Stadig flere studenthybler, aldershjem og boliger er modul­bygg. Gjør det arkitek­turen stygg, trist og kjedelig?
Fabrikkbygd er førstevalget
På sickla Udde i nacka, med utsikt over innseilingen til Stockholm, bygger \nsvenska Vårdfastigheter pleie- og omsorgsboliger. Bedriftens førstevalg er \nfabrikkbygde hus der det er mulig. Moelven ByggModul AB leverer bygget i nacka.\nFoto: Björn Dalin og Moelven
Svenska Vårdfastigheter AB bygger og forvalter bygg for pleie- og omsorgsbeboere. Bedriften har en uttalt ambisjon om bare å bygge i tre – og å bygge på fabrikk.