Hopp til innholdet
Et bygg for alle I Handicaporganisationernes Hus i Danmark kan alle finne frem og alle finne seg til rette. Prosessen med å utvikle verdens mest tilgjengelige bygg fikk arkitekter og leverandører til å se verden på en ny måte.


Et bygg for alle

I Handicaporganisationernes Hus i Danmark kan alle finne frem og alle finne seg til rette. Prosessen med å utvikle verdens mest tilgjengelige bygg fikk arkitekter og leverandører til å se verden på en ny måte.

DAGSLYS INN PÅ ALLE KONTORER.  Akustikk som hjelper hørselshemmede. Luft som astmatikere og allergikere tåler. Dimensjonering tilpasset rullestolbrukere. Arkitektur og funksjonalitet som ikke hindrer blinde og svaksynte. Designgrep som forenkler for mennesker med kognitiv svikt. Totalt sett; et hus som er logisk og intuitivt for alle brukere, uavhengig av om de har en funksjonssvikt eller ei. 
  – Det har vært både spennende og utfordrende å arbeide seriøst med universell utforming. Det er lett å tenke at tilgjengelighet er en hemsko med tanke på arkitektoniske muligheter. Men det kan altså tvert i mot brukes som et aktivt parameter for god design og åpne for en helt ny verden av muligheter. Det tvinger oss til å tenke på en annen måte, sier arkitekt Per Ravn i Cubo, som sammen med Force4 står bak arkitekturen. 

INVOLVERTE BRUKERNE. Handicaporganisationernes Hus huser foruten paraplyorganisasjonen også en rekke av medlemsorganisasjonene. For å sikre at alt fikk univsersell utforming ble det nedsatt et brukerpanel av tilgjengelighetseksperter, som kunne representere alle de 18 forskjellige forbundene som skulle jobbe i huset.
  – Dermed ble alle løsninger analysert ut fra brukergruppene, sier Ravn. Og innspillene fra byggets fremtidige brukere førte til både store og små endringer i planene. Som eksempel nevner han det sirkelformede atriet de hadde planlagt som sentrum i det sjøstjerneformede bygget. Arkitektkontoret fikk bygget en modell og sendte den rundt på høring. Da turen kom til de blindes forbund, var deres tilbakemelding at dette sikkert var flott, men at det for blinde er en evighetsmaskin uten noen form å navigere etter.  
  – Dermed ble atriet til en femkant i stedet, med en tydelig knekk. Form og funksjon og arkitektonisk kvalitet skal jo fungere for alle brukere. Eksemplene er mange, understreker han. 

MANGE FUNKSJONSKRAV. Av hensyn til akustikken ble det tidlig besluttet at atriet skulle få paneler på de vertikale flatene. De ønsket ikke å jobbe med glass, men ønsket samtidig noe av glassets letthet og transparens. Valget falt derfor på perforerte studiopaneler fra Moelven.
  – Rent praktisk innfridde Moelvens paneler både funksjonskravene til akustikk og andre tekniske krav, i tillegg til at det var mulig innenfor en beinhard totalentreprise rent økonomisk. Så synes vi også de perforerte panelene sammen med de ulike fargene fungerer fint estetisk og får det til å flyte sammen, sier Ravn.
Arkitektkontoret er meget tilfreds med det spesielle bygget , som er et demonstrasjonsprosjekt for universell utforming og et politisk prosjekt.
  – Bygget viser for omverdenen at det er fullt mulig å bygge et flott bygg som er fullt tilgjengelig, uten at det koster en krone mer, fastslår Ravn, som  innrømmer at han har lært mye underveis. 
  – Alle som har jobbet med dette prosjektet har lært mye. Det har vært meget inspirerende. Ikke minst ser jeg verden på en litt annen måte nå