Hopp til innholdet


En viktig arena

Moelven tenkte seg ikke lenge om før de takket ja til invitasjonen om å være en av støttespillerne for Arkitekturens år.

– Det vi så var at Arkitekturens år sitt fokus passet godt med vårt interne fokus. Vår visjon er å være det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk. Vi holder fysisk til i Skandinavia med våre produksjonsenheter, vårt marked er primært skandinavisk og materialene våre passer godt inn i skandinavisk byggetradisjon. Temaet for Arkitekturens år er endringsrom, og de fleste av løsningene vi tilbyr innen industrielle byggemetoder, som for eksempel våre kontorløsninger, handler om nettopp dette: Fleksibilitet og muligheten til å endre seg over tid. Så dette er et jubileum og en mønstring med en innfallsvinkel som passer godt med det vi er opptatt av, sier direktør for kommunikasjon og HR i Moelven, Kristin Vitsø Bjørnstad. Moelven ser seg selv først og fremst som en samarbeidspartner, ikke sponsor. – Når vi inngår slike avtaler, er det med stor grad av gjensidighet; det skal være til nytte for begge parter. Vår visjon er som kjent gode rom – og gode rom er en del av arkitekturen. Det å engasjere seg i NAL er både spennende og viktig for oss ettersom arkitekter er en viktig målgruppe for oss. De er det beskrivende leddet i en byggeprosess – de avgjør hvordan ting skal se ut, hvordan det hele skal skrus sammen, og er sentrale aktører når materialer og byggemetoder velges. Derfor er det viktig at denne gruppen vet hva Moelven driver med og hva vi har å by på. Vår ambisjon er altså å bli synlig for arkitektene gjennom jubileumsåret - og ikke minst ved å være fysisk til stede under konferansen i høst der vi vil vise noen av de løsningene vi mener vil være interessante for denne målgruppen, sier Bjørnstad.

Fakta: Arkitekturens år

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) feirer at forbundet er 100 år med en landsomfattende markering kalt Arkitekturens år. Hensikten er å markere arkitekturens rolle i det norske samfunnet. Arrangementene favner alt fra åpne hus, TV-program, innsamlingsaksjon, forskningsprogram, debatter, publikasjoner, nettprosjekt og utstillinger.
KILDE: NAL