Hopp til innholdet
En bro for framtiden Da den gamle Solnabroen hadde gjort sin tjeneste, ble den erstattet av en midlertidig trebro fra Moelven Töreboda AB – deres største prosjekt noen sinne.


En bro for framtiden

Da den gamle Solnabroen hadde gjort sin tjeneste, ble den erstattet av en midlertidig trebro fra Moelven Töreboda AB – deres største prosjekt noen sinne.

BROEN ER ET VIKTIG bindeledd mellom Stockholm og nabokommunen Solna. Den skal svelge unna mye trafikk – varetransport, jobbpendlere, utrykningskjøretøy, fritidstrafikk. Hvert døgn ruller 24 000 kjøretøyer til og fra hovedstaden over Solnabroen. Under broen løper jernbanelinjen Värtabanan og E4/E20 med sin intense trafikk. De store ombyggingsarbeidene som foregår, er derfor ikke helt ukompliserte. Å erstatte broen er bare en liten brikke i et gigantisk ombyggingsprosjekt der det etter hvert skal vokse frem en hel bydel på en overbygning over jernbanen og europaveien. Det blir plass til 5 000 boliger og 36 000 arbeidsplasser innen handel, forskning og omsorg.
  Trebroen er en midlertidig løsning som skal brukes i tre år. Etter det vil en ny, permanent bro erstatte den gamle.
  – Å bygge en midlertidig bro i tre innebærer store fordeler, ikke minst for miljøet. Når den skal rives, er det mye enklere enn om det hadde vært en stål- og betongkonstruksjon. Dessuten kan deler av den gjenbrukes i andre deler av konstruksjonen eller på andre steder, sier Janne Andersson, Svevias plassjef i første fase av byggingen.

Å bygge en midlertidig bro i tre innebærer store fordeler, ikke minst for miljøet.
Janne Andersson, Svevias plassjef

TVERRFUNKSJONELL ARBEIDSGRUPPE. Den nye bydelen, som tidligere het Norra stationsområdet, har fått navnet Hagastaden og vil stå ferdig i 2025. På grunn av den store overbygningen vil Solnabroen ikke lenger oppfattes som en bro – det vil se ut som alt ligger på ett plan.
  Den broen som Moelven Töreboda AB har levert, er bedriftens største noensinne og en av de aller lengste trebroene i hele ­Europa – i overflate er den størst, ettersom den består av to kjørefelt i hver retning samt to gang- og sykkelbroer.
  – Størrelsen og en relativt kort leveringstid var den store utfordringen for oss, forteller Johan Åhlén, som er prosjektsjef på Moelven Töreboda.
  – Samtidig har det vært et veldig spennende prosjekt. Vi har jobbet i en tverrfaglig arbeidsgruppe med personer fra konstruksjonsavdelingen, innkjøp, produksjon og logistikk. Sammen har vi utviklet nye ideer både når det gjelder frem­stillingsteknikk og logistikk, sier han.
  Logistikken har vært et kjernespørsmål – det har vært store volum med innsatsvarer på vei til fabrikken i Töreboda og mange svært store transporter fra fabrikken til byggeplassen. Totalt måtte det ikke mindre enn 85 trailertransporter til for å få alle deler av broene på plass.

De ulike brodelene hadde 46 000 forhåndsborede hull for gjennomgående bolter som holder de ulike delene sammen. Bare fire av hullene måtte bores på nytt for å passe.
Henrik Åslund, Svevias plassjef

STOR OPPMERKSOMHET. Henrik Åslund var Svevias plassjef i andre fase av brobyggingen. Han forteller at koordineringen mellom Svevia, Moelven Töreboda og underentreprenørene har gått knirkefritt.
  – Alt er levert til riktig tid og fremstilt med høy grad av presisjon. De ulike brodelene hadde 46 000 forhåndsborede hull for gjennomgående bolter som holder de ulike delene sammen. Bare fire av hullene måtte bores på nytt for å passe, sier han.
  Da Moelven hadde levert broen og den var montert på plass, gjenstod fortsatt en god del arbeid for Svevia før den kunne tas i bruk. Det er montert strøm- og gassledninger og optiske kabler som følger broen, kollisjonsvern i form av stålrekkverk er satt opp, kjørefeltene er asfaltert, og det er montert stolper for veiskilt og bompengestasjon.
  – Det er et spennende prosjekt som har fått stor oppmerksomhet både i Sverige og internasjonalt. Det er uvanlig at man bygger så lange trebroer. Jeg har blitt oppringt helt fra Australia av journalister som vil skrive om den, sier Johan Åhlén.

Totalt måtte det ikke mindre enn 85 trailertransporter til for å få alle deler av broene på plass.
Johan Åhlén, prosjektsjef på Moelven Töreboda AB

STØRRELSEN HAR NOE Å SI. I hvert fall når det gjelder trebroer. Da Moelven Töreboda begynte å jobbe med Solnabroen, ble all kapasitet trukket inn i arbeidet med en eneste bro. Det tilsvarer ressurser som hadde holdt til å fremstille 20 mindre, vanlige broer på samme tid. Den midlertidige Solnabroen er tilvirket av massivt tre – 48 sammenføyde limtrebjelker i bredden, hver av dem 630 mm høye. Bjelkene ligger forskjøvet i forhold til hverandre og holdes sammen av gjennomborede stålstag. Konstruksjonen er svært stabil og tåler opptil 60 tonn. Det betyr at den kan trafikkeres av fullastede trailere.
  Kravene til gang- og sykkelbroene er ikke like strenge. Disse består av to 63 mm tykke Kerto Q-plater som hviler på 720 mm høye limtrebjelker og kan belastes med inntil tolv tonn. Det betyr at ikke bare gang- og sykkeltrafikanter kan ferdes på dem. Også renholdskjøretøy kan brukes på broene.
  – Konstruksjonsmessig og byggteknisk er det som hvilket som helst annet brobygg. Forskjellen er at det er mer materialer, større dimensjoner og høyere vekt. Det er logistikken i prosjektet som er den store utfordringen. Det har vi håndtert ved å avholde regelmessige og effektive møter med ansatte fra alle berørte avdelinger. Problemer som har oppstått, har vi løst før de har rukket å utvikle seg til store hindringer, sier prosjektleder Tomas Frödelius.
  Mengden materialer som er brukt i konstruksjonen, gir et inntrykk av størrelsen på prosjektet: Totalt er det brukt 2 200 kubikkmeter limtre. Og stålstagene som holder sammen de ulike delene av broen, regnes ved ordinære brobygg i meter. Til Solnabroen måtte det sju kilometer stålstag til.
  – Solnabroen er vårt aller største prosjekt noensinne, konstaterer Tomas Frödelius.