Hopp til innholdet


Bygg smartere

Jakten på smartere byggemetoder tar aldri slutt. Vi prøver å finne en byggeteknikk som er effektiv, rasjonell og som gir tette hus uten å binde fukt. Og vi ønsker i mange tilfeller å bruke naturmaterialer.

– DET IDEELLE VILLE VÆRT «Toyotahuset », spøker forsker Sverre Bjørn Holøs ved SINTEF, Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon, og mener da et hus som kunne kjøpes på samme måte som vi kjøper bil: Ved å velge en grunnmodell og legge til forskjellige utstyrspakker som gir den standarden vi vil ha. Bilen leveres på en avtalt dato og til avtalt pris, bygd på fabrikken akkurat slik vi har bestilt den, med omfattende garantier på hele leveransen. Når det gjelder hus, er modulbygg det nærmeste vi kommer «Toyotahuset ». Å bygge på fabrikk innebærer at en stor del av produksjonen skjer i kontrollert klima, med mindre fare for påvirkning av vær og vind. – Det er jo smart å ikke bygge inn fukt, konstaterer Holøs.

ENERGIEFFEKTIVE HUS. Passivhus har blitt et begrep vi hører stadig oftere når det er snakk om energieffektive hus. De har en konstruksjon som bidrar til redusert forbruk av energi til oppvarming, gjennom bedre isolering og lufttett bygningsmasse. – Det handler om å bygge tett og ventilere riktig, sier Sverre Bjørn Holøs og påpeker at mange som gir råd om tetningslister, ikke informerer godt nok om behovet for ventilasjon. Samtidig understreker han at utett ikke er det samme som ventilert.
  Å unngå varmelekkasje er en viktig utfordring når man bygger hus i skandinavisk klima. Kuldebroer i vegger kan elimineres ved å bruke Moelvens isolerte bindingsverk Iso3, som har et innebygd system i polyuretan. Iso3 gir mindre varmelekkasje i tillegg til at det reduserer faren for fremtidige fuktskader. Smart, med andre ord.

Å unngå varmelekkasje er en viktig utfordring når man bygger hus i skandinavisk klima.
Forsker Sverre Bjørn Holøs

FERDIGE LØSNINGER. Stadig produktutvikling gjør at det dukker opp smarte løsninger andre områder også, ikke bare når det gjelder energieffektivisering. Produkter med egenskaper som forenkler monteringsarbeidet, er en viktig trend i utviklingen mot å bygge smartere. Akkurat nå er grunningsmalt tre svært i vinden, forteller Tor Egil Aspholt, distriktssjef for interiør i Moelven Wood AS. – Etterspørselen etter produkter med høyere foredlingsgrad, øker. Det gjelder både malt list og panel for innendørsbruk og ferdigmalt panel for utendørsbruk. Dette er en utvikling vi bare har sett starten på, sier han. varmebeHandling. Varmebehandlet tre er et annet eksempel på produkter som krever mindre arbeid på stedet, og som har god motstandskraft mot ytre påvirkning. Her er etterspørselen også sterkt stigende. – Etter oppvarming til 2000C blir virket mer stabilt og trekker til seg minimalt med fukt. Det kan brukes utendørs til for eksempel terrasser eller som kledning, forklarer Tor Egil Aspholt. Han forteller at det er den store etterspørselen etter ferdigprodukter som har utløst Moelven Woods satsing på ferdigmalt panel, i første omgang Roughpanelet, som raskt har blitt en stor suksess i Sverige. Det har ført til en omfattende produktutvikling som vi bare har sett starten på.

VÆRBESKYTTET BYGGING. Kort byggetid kan også være smart. For større bygninger finnes Moelven Törebodas revolusjonerende system trä8, et utelukkende trebasert byggesystem med åtte meters spennvidde på bjelkelaget. En stor fordel med trä8 er at taket raskt kommer på plass, og det gir værbeskyttet bygging. En helt ny stabiliseringsog bjelkelagskonstruksjon muliggjør den store spennvidden. Det gir arkitekten frihet til å sette sitt personlige preg på bygningen, både innvendig og utvendig.
  – Generelt opplever vi en stigende interesse for produkter som reduserer byggetiden på stedet – alt fra modulbygde hus til forskjellige typer byggeelementer og interiørdetaljer. Fellesnevneren er smarte løsninger som forenkler arbeidet på stedet og begrenser produksjonstiden, sier Aspholt.

Smarte løsninger for smart bygging

Iso3 – bindingsverk isolert med polyuretan, som eliminerer kuldebroer.

Varmebehandlet tre – tre som er oppvarmet til 2000C. Varmebehandlet tre har sterk motstandskraft mot fukt.

Trä8 – byggesystem utelukkende i tre som gir store spennvidder og værbeskyttet bygging.

Modulhus – hus som bygges i moduler på fabrikk og monteres på stedet.

Rough-panel – Moelven Woods ferdigmalte trepanel for enkel og rask montering.