Bygg for fremtiden - Moelven
Hopp til innholdet
Bygg for fremtiden


Bygg for fremtiden

Svein Rosseland, produktsjef i Moelven Modus, synes EY-prosjektet er et godt eksempel på at det lønner seg å tenke langsiktig i et kostnads- og miljøperspektiv. Men han etterlyser mer fokus på de langsiktige miljøgevinstene når byggherrer prosjekterer nye næringsbygg.

 – Poenget er å se miljøgevinstene i hele byggets levetid. Prefabrikkerte system- og innredningsløsninger som kan gjenbrukes igjen og igjen er et veldig enkelt sted å begynne, sier han. En av utfordringene i prosjekteringen av nye næringsbygg er at byggherrene ofte har et altfor ensidig fokus på økonomi, estetikk og funksjonalitet – mens miljø og fleksibilitet nedprioriteres. 

Han mener løsningene som velges ofte er tilpasset byggets fem første leveår, men et bygg som skal leve i minst 50 år vil med stor sannsynlighet ha behov for endringer opptil flere ganger allerede i løpet av de 5–10 første årene.

 – Den manglende fremsyntheten er et paradoks når vi vet at byggenæringen står for nærmere 40 prosent av CO2-utslippene. 

Dokumenterte miljøgevinster. Ifølge en forskningsrapport utarbeidet av Sweco for Moelven Modus og det svenske eiendomsselskapet Örebroporten, er det ved ombygging av næringsbygg betydelige gevinster å hente både miljø-messig og økonomisk ved å bruke prefabrikkerte systemvegger i stedet for plassbygde vegger. 

Studien sammenlignet en plassbygget innvendig vegg med en prefabrikkert systemvegg fra Moelven Modus av typen Uni Wall. I livsløpsanalysen for de to veggtypene ble hensyn til utvinning av materialer, produksjon av komponenter, transport, oppsett, demontering og avfallshåndtering lagt til grunn.

 – Med systeminnredning får du 50 prosent tidsbesparing, du sparer 60 prosent i kostnader, og miljøbesparelsen er på hele 95 prosent.

Regnestykket burde være enkelt, men likevel ser vi at det ofte ikke tas de nødvendige grepene i prosjekteringen.

Ifølge Rosseland er det ikke mye forskjell i bygge­kostnadene når et bygg oppføres for første gang, men poenget er jo nettopp å ta utgangspunkt i de langsiktige besparelsene i byggets levetid.

 – Det er da den store forskjellen på plassbygde løsninger og fleksibel systeminnredning viser seg. Å rive og bygge nytt er en enorm miljøbelastning, og er i tillegg kostbart. Gjenbruk og ombruk er det motsatte.

Gjenbruk lønner seg. Rosseland viser til følgende funn i studien som han har omregnet til ombyggingen i EYs lokaler og løsningene som ble benyttet der, og mener tallene taler for seg selv.

 – Ved ombygging utgjør CO2 utslippet for en plassbygd vegg 28,1 kg, mens tallet for prefabrikkert systemvegg kun er 1,4 kg. Det burde være en tankevekker.

Han understreker at alt fra stål, isolasjon og glassvegger til gipsplater og andre komponenter enkelt kan gjenbrukes hvis man har et system for det.

 – Mange byggherrer er veldig flinke til å måle resirkuleringsgrad i prosjektene, men det er nesten ingen som måler gjenbruksgrad. Det er et paradoks, for det er jo nettopp her de store gevinstene ligger.

Politisk voksenopplæring. Moelven Modus jobber nå aktivt mot de politiske miljøene for å øke bevisstheten og få på plass nødvendige regelendringer som effektivt kan få ned avfallsmengden og CO2-utslippene. Rosseland har blant annet hatt møter med politiske myndigheter i Sandnes og Stavanger samt stortingsgruppen til Miljøpartiet De Grønne (MDG).

 – Vi er jo enige om målene, men politikerne må ta de nødvendige grepene. Miljøpotensialet i byggenæringen er enormt. Flere av politikerne i Sandnes uttrykte at det var nyttig å få litt voksenopplæring, og var overrasket hvor mye man kan gjøre med enkle virkemidler. Også MDG roser de miljøvennlige løsningene til Moelven Modus.