Hopp til innholdet
Bygd smart Da EU-skolen i Frankfurt skulle utvides, byttet arkitekten ut stål og betong med limtre­dragere i bøk og prefabrikkerte moduler i massivtre. Resultatet ble 20 prosent reduserte kostnader, 30 prosent lavere energiforbruk og rask byggetid. Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén


Bygd smart

Da EU-skolen i Frankfurt skulle utvides, byttet arkitekten ut stål og betong med limtre­dragere i bøk og prefabrikkerte moduler i massivtre. Resultatet ble 20 prosent reduserte kostnader, 30 prosent lavere energiforbruk og rask byggetid. Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén

EUROPASCHULE FRANKFURT ble satt opp i løpet av 12 uker, fra byggestart i januar i år til skolen formelt ble  overlevert skoleledelsen 10. april. Tre dager senere tok 550 barn og deres lærere i bruk de nye skolelokalene. Skolen er oppført med 98 prefabrikkerte massivtremoduler og en flunkende ny type limtredragere i laminert bøkefinér, bygget inn i hver modul som erstatning for stål. Limtredragerne er nyutviklet av den tyske treforedelingsgiganten Pollmeier Massivholz GmbH & Co.

FRANKFURTERSKOLEN er foreløpig det største byggeprosjektet Pollmeier har levert limtredragere til. Nå er produktet på vei til Norge, i nært samarbeid med Moelven.– Den største fordelen med å bruke laminert bøk er styrkepåkjenningen. Disse dragerne vi har benyttet erstatter stål, fordi bøk er tre ganger sterkere enn andre treslag og så har fabrikanten utviklet en metode som er genial. Pollmeier har nå et produkt som åpner opp for nye spennende arkitektoniske muligheter i frem­tiden, sier arkitekten Andreas Krawczyk i arkitektkontoret NKBAK. 

INNOVATIVE MILJØTEKNISKE LØSNINGER. Krawczyk forteller at arkitektkontoret hans fikk dette oppdraget av den tyske stat, via Frankfurt kommune, fordi myndighetene søkte etter unge og nyskapende arkitekter. NKBAK overtok et prosjekt med en meget stram tidsplan, men med åpning for innovative miljøtekniske løsninger og byggemetoder. Da kontoret søkte etter limtredragere som erstatning for stål, dukket Pollmeier opp ved en tilfeldighet.

SAGBRUKSGIGANTEN hadde nemlig nettopp utviklet en ny type bøkedragere under merkevaren BauBuche.– Vi fant ut at BauBuche var det eneste produktet i tre i Tyskland som kunne tåle de påkjenningene vi var ute etter, som skyldes kombinasjon høykvalitetsbøk og en ny produksjonsmetode. Dessuten hadde produktet flotte estetiske kvaliteter og en overflate som gjorde at vi kunne benytte dragerne ubehandlet og synlige i rommet. Kvaliteten i BauBuche er ekstraordinær. Vi hadde heller ikke forventet en slik teknisk presisjon på et slikt material. Det overrasket oss positivt, sier Krawczyk.

BEDRE ENN PASSIVHUSSTANDARD. Ifølge Krawczyk var det enkelt for NKBAK å overbevise byggherrene om at de måtte overgå den regionale passivhusstandarden, altså prestere enda bedre enn miljøkravene. Argumentasjonen var økonomiske og økologiske gevinster for fremtidig drift.– Til tross for at det foreløpig ikke er innført en definert passivhusstandard for skoler i Tyskland, ønsket Frankfurt kommune at nye skolebygg skal tilfredsstille energikrav beslektet med passivhus. Men vi overtalte byggherrene til å overgå denne standarden.

RESULTATET ble derfor 30 prosent lavere energi­forbruk enn standarden, som blant annet skyldes at vi benytter naturlig ventilasjon, en ny type stråleelementer i taket til oppvarming kombinert med omfordeling oppvarming fra skolens elektriske utstyr og varme fra alle menneskene som skal oppholde seg i rommene, forklarer Krawczyk. Europaschule Frankfurt er for ansattes barn ved den Europeiske sentralbanken i Frankfurt. Den er på tre etasjer med flatt tak og uten kjeller. Skolen har 10 klasserom med integrerte vaskeromsfasiliteter for førskolebarn, og 7 klasserom med garderobe og toalettfasiliteter for grunnskolebarn. Bygget har lærerværelse, arbeidsrom, innendørs lekeplass og kjøkken med tilstøtende kantine.