Hopp til innholdet
Brexit gjør Norge ekstra interessant Timber Trade Federation, en britisk føderasjon av tømmerhandlere, jobber for å gjøre tre til et mer attraktivt materiale. De lange handelstradisjonene med Skandinavia betyr mye, sier organisasjonens administrerende direktør, David Hopkins.


Brexit gjør Norge ekstra interessant

Timber Trade Federation, en britisk føderasjon av tømmerhandlere, jobber for å gjøre tre til et mer attraktivt materiale. De lange handelstradisjonene med Skandinavia betyr mye, sier organisasjonens administrerende direktør, David Hopkins.

01 Du representerer TTF (Timber Trade Federation) – hva er forskjellen mellom TTF og Wood for Good?

– Timber Trade Federation er organisasjonen som representerer trelastbransjen i Storbritannia. Vi sikrer at alle medlemmene er oppdatert om retningslinjer og forskrifter, og at de overholder produkts-, kvalitets- og bærekraftsstandardene. Vi er en unison stemme som snakker til myndighetene og andre politiske interessegrupper, og et forum for markedsutvikling. Wood for Good kjører kampanjer rettet mot arkitekter og andre interessenter i markedet. De yter finansiering fra alle deler av verdikjeden – med én hovedkilde, nemlig Sverige! Men vi jobber godt sammen. Faktisk jobber Christiane, som driver Wood for Good, fra vårt kontor.

02 Hvem er medlemmene i TFF?

– TFF har rundt 300 medlemmer fra hele Storbritannia. Kjernen består av de største importørene og hoveddistributørene. Men vi representerer en stor del av verdikjeden, og har også sagbruk, distributører, produsenter av bindingsverk og andre grupper blant medlemmene våre.

03 Som tidligere journalist med mange års erfaring fra PR-bransjen, er det mange som sier at du representerer et friskt pust i den britiske trelastbransjen. Har du noen kommentarer til det?

– Jeg vil si at det er veldig smigrende. Jeg håper jeg kan tilføre noe nytt til rollen og bransjen. Det er mange med stor erfaring i bransjen, og det er helt klart svært nyttig. Noen ganger er det likevel bra å ha erfaring fra utsiden og ta med seg erfaring fra andre områder. Det hjelper medlemmene våre til å innse at trelastbransjen har mye mer til felles med andre enn de kanskje tror.

04 TFF har en ny strategi, kan du forklare den?

– Strategien er svært enkel. Medlemmene våre opptrer som én i markedet, så derfor er det vår plikt å ta vare på resten av verdikjeden. Vi har store forventninger til medlemmene våre om at de skal gå foran med et godt eksempel, og ønsker å gi dem en kommersiell fordel fordi de viser vei for andre. Vi sikrer god kommunikasjon med sluttbrukere og kjøpere, distributører, entreprenører og arkitekter for å sikre at de vet hva standardene dreier seg om, og at resten av verdikjeden bare kjøper produkter fra TFF-medlemmer.

05 Hva er den viktigste oppgaven til TFF?

De skal hjelpe trelastmarkedet i Storbritannia til å vokse, sikre at medlemmenes behov blir dekket gjennom tjenestene våre, og sikre at tre blir sett på som et materiale både for nåtiden og fremtiden.

06 Har Brexit hatt noen innvirkning på den britiske trelastbransjen på kort eller lang sikt?

 – For øyeblikket er dette et vanskelig spørsmål. Svaret er «kanskje», men vi får ikke vite det før hele avtalen har blitt forhandlet. Brexit har hatt en kortvarig innvirkning i form av usikkerhet og valuta. Men det har ikke fått økonomien til å spore av, slik enkelte advarte om før avstemningen. I det lange løp er jeg bekymret for den generelle innvirkningen på økonomien, hvis vi må tollklarere importene fra EU. Hvis det blir mer papirarbeid, vil det føre til økte kostnader og tregere levering. Jeg forventer at det vil gå seg til over tid, men dette er noe som ingen andre enn oss snakker om for øyeblikket.

07 Hvorfor er tømmer fra skandinaviske skoger så attraktivt i Storbritannia?

Jeg tror det er flere årsaker til det. Det er selvfølgelig først og fremst volumet og prisen. Intet annet sted på jorden kan egentlig konkurrere med Skandinavia når det gjelder skog. Så dreier det seg selvsagt om kvalitet. Tømmer fra Skandinavia oppfyller i stor grad kravene til fasthetsklasse C24, mens britisk tømmer er i C16-kategorien. Når disse har samme pris, vil flertallet etterspørre C24. Hvorfor skulle de ikke det? Over tid har skandinavisk tømmer derfor oppnådd et viktig fotfeste og en prisfordel. Vår innenlandske industri gjør det også ganske bra for øyeblikket, og kjører på nesten full kapasitet.

08 Tror du at det kommer til å bli vanligere å bygge i tre i Storbritannia?

Bygging i tre vokser eksponentielt i Storbritannia. Det skyldes dels forbedret kvalitet, håndverk og design, men også at eiendomsmarkedet har tatt seg opp de siste årene. Siden entreprenørene må bygge raskere og bruke mindre tid på byggeplassen, gir det mer mening å bygge i tre. Prosentandelen nybygg med bindingsverk har vokst fra 12 til 27 på bare noen få år. Det er en god vekstrate, som vi ønsker skal fortsette.

09 Hvordan kan vi få briter til å bruke flere trelastprodukter, for eksempel behandlet kledning, og generelt bygge mer i tre?

– Opplæring og positiv diskusjon er nøkkelen. For å få det til å skje, må vi samarbeide for å påvirke designere, entreprenører og interiørarkitekter som presenterer produktene for andre. Dette er konservative og tradisjonelle grupper, det tar tid å endre tankegangen deres, og enda lenger tid å endre det de faktisk gjør.

10 Fortell oss om din framtidsvisjon for Storbritannias forretningsforhold med trelastbransjen i Sverige og Norge!

Handelsmodellen vi har med Sverige og Norge er veldig sterk og levende. Av åpenbare Brexit-grunner er Norge veldig interessant for Storbritannia akkurat nå, men dybden og varigheten av dette handelspartnerskapet betyr at det er bånd som vil vedvare langt inn i fremtiden.