Hopp til innholdet
BREEAM til barna Haukåsen barnehage i Trondheim ble det første ferdige undervisningsbygget med BREEAM-NOR sertifikat. Med tiden vil kunnskap, lek og latter sitte i de nye veggene – som er bygget med Moelvens unike Iso3-stender.


BREEAM til barna

Haukåsen barnehage i Trondheim ble det første ferdige undervisningsbygget med BREEAM-NOR sertifikat. Med tiden vil kunnskap, lek og latter sitte i de nye veggene – som er bygget med Moelvens unike Iso3-stender.

Å bygge etter klassifiseringsverktøyet BREEAM-NOR er ennå forholdsvis nytt, men nå begynner de første byggene å stå ferdige. I august fikk Haukåsen barnehage sin endelige godkjenning etter inspeksjon av revisor. NCC Construction er stolte over å ha levert Norges første undervisningsbygg som har oppnådd å bli sertifisert.
  – Våre erfaringer er at miljøbygg ikke er dyrere å bygge enn andre bygg, men det forutsettes at entreprenøren og rådgivere involveres fra starten av planleggingen, sier sier regiondirektør Thomas Re Johnsen i NCC Construction til bygg.no.

TYDELIG MILJØPROFIL. Friluftsbarnehagen 
Haukåsen Barnehage er BREEAM-sertifisert «Very Good» og har dermed fått en tydelig miljøprofil, både i forhold til materialer, varmekilde, energiforbruk og konstruksjon. Barnehagen har treverk som hovedmateriale, og innvendige bærevegger og dekker består av massivtre. Bygget er oppført med Moelvens spesialstender med innbygget kuldebrofjerner i polyuretan. Dette er en bindingsverksløsning som gjør det mulig å bygge med 5-10 cm mindre isolasjonstykkelse, uten å måtte kompensere med fordyrende tiltak i andre bygningsdeler.
  – Med Iso3 er det mulig å bygge med tynnere vegger og likevel nå de samme energikravene – det er selve suksessfaktoren, sier daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Multi3.
Han forteller at etterspørselen etter stenderen stiger i takt med at bruken av BREEAM brer om seg og at stadig flere bygger passivhus og lavenergihus.
  – Vi ser at produktet foretrekkes av dem som ønsker å bygge etter nye miljøstandarder. De fleste store boligprodusentene har brukt Iso3 i sin introduksjon av passivhus. Samtidig bruker de store entreprenørene Iso3 i kontorbygg og skoler med passivhusstandard og BREEAM-krav.

INVESTERER TUNGT. I den senere tid har Moelven Multi3 levert Iso3 til flere store prosjekter, blant annet til Studenthyblene på Toneheim, som er bygget etter passivhus-standard, og til Profilbygget på Fornebu. Kontorbygget på 5.000 kvm er bygget etter passivhusstandard med Excellent som forventet BREEAM-score.
  – Det bygges samtidig flere skoler med Iso3, og akkurat nå reises Frydenhaug Skole i Drammen, Gran Skole på Furuset og Stasjonsfjellet skole på Høybråten med Iso3 i veggene. Tilbakemeldingene fra tømrerne er positive. Det opplever et rett og lett materiale, noe som også bidrar til raskere og mer presis bygging.
  For å møte etterspørselen har bedriften planer om å investere i et automatisert produksjonsanlegg som femdobler kapasiteten. Den revolusjonerende Iso3-stenderen vant Byggenæringens innovasjonspris i 2011.