Attraktive arbeidsplasser - Moelven
Hopp til innholdet
Attraktive arbeidsplasser Visste du at kontorlokalenes utforming og kvalitet ikke bare påvirker resultatet av de ansattes daglige innsats, men også er faktorer som øker bedriftens attraktivitet ved rekruttering av kompetente ansatte?


Attraktive arbeidsplasser

Visste du at kontorlokalenes utforming og kvalitet ikke bare påvirker resultatet av de ansattes daglige innsats, men også er faktorer som øker bedriftens attraktivitet ved rekruttering av kompetente ansatte?

ARBEIDSMILJØET ER VIKTIG for så vel produktivitet som trivsel. Et gammelt og trist kontor lokker sjelden frem kreativiteten og arbeidsgleden. Men selv når det bygges nytt, må det tas hensyn til form, farge, lys og akustikk for at det skal bli virkelig bra. Det vet interiørarkitekt Alexandra Moore. Hun har forsket innen teknisk psykologi og sett på betydningen av design i kontormiljøer. Hennes nisje er å finne modeller for forandring av lokaler der de ansatte skal ha det godt og bli motivert.
  – Vi mennesker har svært like psykologiske behov og forutsetninger. Alle blir påvirket av lys og farge, og også akustikken er viktig. Blir lydnivået for høyt, trives vi dårlig, og vi får problemer med å konsentrere oss, sier Alexandra Moore.
Hun understreker imidlertid at hva som oppleves som god utforming og design kan variere fra bedrift til bedrift ut fra hva virksomheten driver med og hvordan den er organisert.
Design har mye å si, ikke bare funksjonelt og estetisk, men også hvordan vi bruker miljøet til å formidle bedriftens verdier. I store bedrifter med mange underaktører brukes det et grunnkonsept som iføres ulik drakt avhengig av type virksomhet. Det kan være valg av møbler og andre markører, utdyper hun.

TIDLØST ELLER TRENDY. Det kreative kollektive Acne, som har kontorer i Stockholm, London, Berlin og Los Angeles, valgte en trendy innredning da de skulle utforme et nytt miljø i kontorbygget i den svenske hovedstaden.
  – Det ser ikke ut som et vanlig kontor. Det føles litt hjemmekoselig, forteller Erik Björnbom i Moelven Eurowand, som leverte glassvegger med aluminiumsprofiler og hvitmalte dørpartier til rundt tretti rom i kontorbygget.
  – Lokalene ligger høyt, med en storslått utsikt og høyt lysinnslipp. Det er langt fra tradisjonelt. Vi har i samråd med arkitekten tatt i bruk detaljer som skaper det miljøet og den akustikken de har ønsket å oppnå, sier han.
Gekås i Ullared derimot, la seg på en stram og tidløs design i de nye kontorlokalene. De gamle hadde 20 års fartstid, og etter en kontinuerlig ogomfattende ekspansjon strakk ikke kontorflatene lenger til.
  – Vi hadde virkelig opplevd voksesmerter og valgte å satse stort på bedre arbeidsmiljø både når det gjaldt størrelsen på kontorene samt luftkvalitet og design, forteller Tommy Johansson, bedriftens bygg- og eiendomssjef.
Prosjektet pågikk i to år og omfatter både 110 kontorer i fire etasjer, samt butikk- og lagerlokaler. Til kontorene ble det valgt en stilren design med Moelven Eurowands hvite skillevegger og grå korridorvegger med mye glass. Mot de grå veggene bryter dørblad i bjørk.
  – Det var et strategisk valg, og kontorinnredningen er tilpasset rommenes utforming. Samtlige møbler er i bjørk med hvite skapdører. Det var aldri aktuelt å bygge noe tidstypisk og trendy. Tidløst var stikkordet da man besluttet hvordan de nye kontorene skulle se ut.
  – Alle er fornøyd med det lyse arbeidsmiljøet og mulighetene vi nå har til å styre inneklimaet i hvert rom individuelt, forteller Tommy Johansson.

FLEKSIBILITET. Gekås er langt fra noe enestående eksempel. Med høy endringstakt, nødvendige nyrekrutteringer og økt forretningsvolum vokser mange organisasjoner ut av kontorlokalene sine. Plutselig en dag strekker ikke lokalene til. Det er blitt gjennomført mindre ombygginger, satt opp ekstra skillevegger for å skape nye kontorplasser. Men en dag er grensen nådd. Eneste løsning er helt nye lokaler.
  – Kontorlokaler må være som en gummistrikk. Noen ganger skal de romme flere personer, andre ganger færre. Samtidig må det være «intelligente» kontorer som tar hensyn til mennesker, teknologi og organisasjon, sier Alexandra Moore.
Hun lar seg ikke styre av trender, men lar bedriftens behov og varemerke avgjøre om valget faller på de nyeste trendene, eller om det passer bedremed noe mer tradisjonelt.
  – Mange ganger blander vi alle stilarter. Det gir ofte den beste og mest varige løsningen. Fleksibilitet og langsiktighet er også viktig å tenke på. Ting forandrer seg underveis. Preget du setter på et kontor, skal dekke dagens behov, men du må også se hvordan det påvirker hele organisasjonen over tid, fastholder hun.

Kontorlokaler må være som en gummistrikk. Noen ganger skal de romme flere personer, andre ganger færre.
Alexandra Moore 

HELHETEN VIKTIG. Bedriftens virksomhetsområde har også betydning for hvilket uttrykk man velger, og Alexandra Moore samarbeider ofte tett med reklamebyråer og kommunikasjonsavdelinger for å finne riktig form. Hun sier at det aller viktigste er å skape gode deler som til sammen danner en sterk helhet. Hun fremholder også hvor viktig det er å samarbeide med bedriftsledelsen i den endringsprosessen det er å utvikle nye kontorlokaler. Ledelsen må også vite hva de vil med en ny kontordesign.
  – Generelt kan man si at lys, luft, akustikk og fargevalg spiller en sentral rolle. En fargefattig innredning gjør oss likegyldige. Lyse, men varme farger som gult, oransje og rødt gjør at vi føler oss vel og blir kreative. Kalde, mettede farger kan gjøre at vi skjerper oss.

SATS PÅ DAGSLYS! – Trendene på den siste messen viste at det går i retning av mye mer farge og sterkere kulører, og bevisstheten om akustikk ser ut til å øke. Men selv bedrifter som lar seg rive med av trendene, bør være forsiktige med å kaste ut alt gammelt når de innreder på nytt. Ta vare på det som er bra, og bruk det sammen med det nye, sier Alexandra Moore og gir sitt beste råd:
  – Sats på maksimalt med dagslys i lokalene, og skap et variert miljø som stimulerer og motiverer til godt arbeid. Mange glasspartier gir visuell oversikt og bedre sosialt klima. Det skaper rom i rommet og gjør det lettere å navigere i kontorlandskapene, sier hun.