Hopp til innholdet
Arkitektur mot diktatur Tegner du en jenteskole i Afghanistan, forandrer du verden. Det mener direktøren for dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen.


Arkitektur mot diktatur

Tegner du en jenteskole i Afghanistan, forandrer du verden. Det mener direktøren for dansk Arkitektur Center, Kent Martinussen.

1. Hvordan bør arkitekter forholde seg til det å arbeide i land som ikke har demokrati?
Åpent og demokratisk. Det vil si med den holdningen at man må argumentere for verdiene sine og dermed overbevise andre om at det er ens egne verdier som er mest relevante. Man må ha sympati og ikke være avvisende.

2. Hvordan kan arkitekter være med på å forandre samfunnet?
Arkitekturen er konkret, tegner du en jenteskole i Afghanistan, forandrer du verden. Arkitekter kan derfor både gjennom oppførte byggverk og rett og slett ved å være til stede i andre kulturer medvirke til å skyve utviklingen i en bestemt retning.

3. Hvilken rolle spiller danske og skandinaviske arkitekter i utlandet?
Ikke på langt nær så stor rolle som de kunne gjøre, og som etterspørselen på markedet tilsier. Krise eller ei – aldri i menneskehetens historie har det blitt oppført så mange kvadratmeter per time. Skandinaviske arkitekter og rådgivere har spisskompetanse, men mangler den forretningsmessige siden av saken, og det er hovedgrunnen til at de finner det vanskelig å tjene penger på nye markeder.

4. Hvilke forventninger har du til Expo 2010 i Shanghai?
Store, svært store. Til kinesernes presentasjon, men også til den danske, som med BIG-paviljongen har det beste historiske grunnlaget for å markedsføre dansk kompetanse og danske produkter, verdier og levesett.

5. Hva har den typen begivenheter å si for arkitekturen og folks forståelse av den?
Dessverre kanskje ikke så mye. Globaliseringen har bidratt til at det har blitt vanskelig å arrangere egne globale begivenheter, rett og slett fordi alle begivenheter er globale. Med andre ord er vi kanskje ikke mer opptatt av Expo i Shanghai enn vi er av eiendomsmessen MIPIM i Cannes, selv om kunnskapspotensialet er astronomisk mye større i Shanghai.

6. Hvordan kan arkitektur endre folks atferd slik du ser det?
1920-årenes funksjonalistiske paradigme i byplanleggingen skilte bolig, arbeid og fritid. Da ble atferden til millioner av mennesker endret radikalt. Arkitekturen har alltid bidratt til å forandre folks atferd fordi den er fysisk – du støter på den, rett og slett, og må enten gå utenom eller gå gjennom. Bygg og rom kan forandre hvordan mennesker oppfører seg og for eksempel øke velferden og produktiviteten på arbeidsplassene med elementer som bevegelse, lys og rom.

Arkitekturen har alltid bidratt til å forandre folks atferd fordi den er fysisk – du støter på den, rett og slett.
Kent Martinussen

7. Hvilket av Skandinavias bygg er mest vellykket?
Rundetårn i København. Gjennom arkitekturen forener tårnet mytologiske nivåer som himmel og jord på et vis som involverer både kropp og sjel på en underholdende måte.

8. Hvilket skandinavisk bygg har du minst sans for?
De utallige kjedelige og uinspirerte folkeskolene som ble bygd på 1960- og 1970-tallet over hele Skandinavia. Dem kan vi ikke tilby de kommende generasjonene.

9. Bærekraft var på alles lepper i 2009 – hva er status nå?
Status er at vi for øyeblikket tar oss en middagslur, i den forstand at vi tenker oss om etter FNs klimatoppmøte i København i desember 2009. Toget kjører imidlertid snart videre. Det vil si at hele arkitekturen og byplanleggingen vil bli grundig vurdert på nytt. På samme måte vil for eksempel teknologi, transport og næringsmidler bli vurderet på ny. Det er full fart forover!

10. Hva er de viktigste tendensene når det gjelder bærekraft og byutvikling?
Det finnes to vesentlige faktorer. Den ene er transport, herunder infrastruktur, der el-transport raskt vil vinne terreng. Den andre er at det finnes et enormt potensial i forhold til renovering av den eksisterende bygningsmassen over hele kloden, og ikke minst i Skandinavia.

Fakta: Kent Martinussen

Kent Martinussen har vært direktør for Dansk Arkitektur Center siden 2001. Senteret arbeider med utvikling og formidling av arkitektur, byutvikling og bygging. Martinussen er utdannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og utenlandske universiteter, og han har undervist og forsket ved danske og utenlandske universiteter og arkitektskoler. Dessuten har han drevet sin egen tegnestue og hatt en rekke internasjonale prosjektutstillinger med egne arkitekturprosjekter, og han har vært utnevnt til jurymedlem i den 9. internasjonale arkitekturbiennalen i Venezia.

Outlaw-arkitekten
Foto: Jan Lillehamre
Beboerne må delta mye mer i byggeprosessene enn de gjør i dag. Det vil gi bedre boliger, mener arkitekt Benny Jepsen, som også oppfordrer både byggherrer og forbrukere til å stille langt større krav til leverandører av byggematerialer.
Gylne tider
Foto: David Bicho
Tiden er inne for å renovere den svenske statens boligsatsning fra 60- og 70-tallet, ­millionprogrammet. En svimlende kostnad, men med staten som pådriver vil tidenes ­oppussingsprosjekt gi samfunnsvekst, mener makroøkonom og journalist Pekka Kääntä.
Mr. Oppussing
Foto: Dansk Arkitektur Center
Etter 14 år som svensk fjernsyns hjemmefikser, er Martin Timell (52) overbevist om at tre er det beste byggematerialet.