Hopp til innholdet
Alle gode ting er tre Tre vil vinne terreng når vi bygger fremtidens boliger, spår Niclas Svensson. Når lederen i Sveriges Träbyggnadskansli kikker i krystallkulen ser han også at arkitektrollen er i endring og at markedet for industriell bygging blir større.


Alle gode ting er tre

Tre vil vinne terreng når vi bygger fremtidens boliger, spår Niclas Svensson. Når lederen i Sveriges Träbyggnadskansli kikker i krystallkulen ser han også at arkitektrollen er i endring og at markedet for industriell bygging blir større.

1. Hvor stort kan man egentlig bygge i tre?
– Det finnes nietasjes hus i tre, men akkurat hvor høyt man kan bygge, må produsenter og konstruktører svare på. Jeg synes at alle hus opp til fem eller seks etasjer burde bygges i tre, som er både miljø- og klimavennlig. 

2. Sveriges Träbyggnadskansli holdt seminarer under arkitekturmessen i Göteborg – hva synes du om messen?
– Den er et godt første skritt. Det er viktig å skape en god debatt om arkitektur. Temaet er viktig for alle, og en arkitekturmesse lokker til seg også andre grupper. Det jeg savnet, var et sterkt engasjement fra politisk hold. Med et klarere innslag av lokale beslutningstakere stiger temperaturen i debatten. Vi må legge vekk funksjonalismens tvangstrøye og få arkitekturen og planleggingen inn på 2000-tallet, til en moderne tid preget av livskvalitet og økologisk og sosial samfunnsbygging.

3. Hvordan vil rollen for byggherre, arkitekt og produsent utvikles etter hvert som industriell bygging blir vanligere?
 – Jeg tror fremveksten av industriell bygging kommer til å snu opp ned på mye, men på en positiv måte. Før ble alle viktigere bygninger kalt opp etter arkitekten, i dag er det påfallende ofte byggefirmaets navn som blir brukt ...! Det burde selvsagt også i dag være arkitekten, som i fremtiden nok vil få en mer betydningsfull posisjon. Samtidig krever industriell bygging mer samarbeid mellom alle parter i et prosjekt. Byggebransjen har stivnet i formen siden det svenske millionprogrammets dager på 1970-tallet. Det får alle vi som bor i disse boligene, og forvalterne, betale for i form av galopperende byggekostnader, utdaterte byggemetoder og dårlige miljøløsninger. Produktivitetsutviklingen i byggebransjen er lik null, og det må regnes som uforsvarlig av alle, ikke minst politikere på alle plan.

4. Hva vil være det viktigste i den videre utviklingen av industrialisert bygging?
– Bærekraft er et nøkkelbegrep. Så langt har nesten alle diskusjoner i byggesektoren utelukkende dreid seg om byggepriser og maksimal gevinst, men fremover vil begreper som klima og økologi få stadig større betydning – blant annet fordi de politiske kreftene sporer oss i den retningen. De politiske kreftene er i sin tur basert på en allmenn opinion. Alt dette taler for en kraftig økning i etterspørselen etter moderne trebygg. Vi mennesker elsker tre, eller som Stig Claesson, «Slas», uttrykte det: «Det bor en granjævel i hver svenske».

5. Hvilken rolle vil Sverige Trábyggnadskansli spillle i den nye trestrategien?
 – Vi vil danne bro mellom leverandører og kommuner. I år har vi tatt et skritt fremover og ser arkitekten som en viktig partner. Hittil har trehusene ofte etterapet betonghus fordi bestiller og kommuner har opplevd dette trygt, men jeg mener at arkitektene kan trekke frem fordelene ved det moderne trebygget. Det er viktig at byggingen for 2000-tallet gjenspeiler en moderne samfunnsbygging med en minimal økologisk ryggsekk. Her vil arkitektur være navet i alt som snurrer rundt.

6. Hvilke muligheter åpner seg for bedrifter som satser på industrialisert bygging?
 – Jeg er overbevist om at de vil bli storaktører i det svenske boligbyggemarkedet. Det er så store fordeler med lettbyggteknikk i tre, og man kan transportere fabrikkbygde hus lengre enn det gjøres i dag – både innenlands og til andre land.

Vi må legge vekk funksjonalismens tvangstrøye og få arkitekturen og planleggingen inn på 2000-tallet, til en moderne tid preget av livskvalitet og økologisk og sosial samfunnsbygging.

7. Hva har de som driver med industrialisert bygging oversett, og hva kan de utvikle videre?
– De har ofte sett på seg selv som et tilskudd til plassbyggende bedrifter, og ikke som storaktører. Men nå har vi mange gode eksempler som viser styrken og mulighetene som ligger i industrialisert bygging. Ett eksempel er takpåbyggene som Moelven har oppført i Sandhamnsgatan i Stockholm. Der har man bygget eksklusive rekkehus oppå eksisterende bygninger. Det viser potensialet. I den senere tid er det også blitt oppført fabrikkbygde boliger for boligbyggelag. Dette er et skritt som man kanskje kunne ha tatt før. Det er så mange fordeler med industrialisert bygging, for eksempel høyere presisjon, vesentlig færre byggefeil og værbeskyttet produksjon.

8. Hvordan vil konkurransesituasjonen se ut?
– Jeg er sikker på at de store, etablerte byggefirmaene følger utviklingen og fanger opp alle signaler om mer bruk av tre og industriell produksjonsteknikk. Det har vi flere eksempler på, blant annet Skanskas og IKEAs konsept BoKlok. Vi vil se en videre utvikling, og flere bedrifter kommer til å gå i samme retning. De blir viktige aktører på denne arenaen.

9. Kort oppsummert, treverk er fremtiden? 
– Ja, uten tvil. Og konklusjonen er basert på fordelen med disse byggesystemene, ikke primært materialet.

10. Hva oppnår vi, helt presist?
- Valget burde være enkelt: Med de nye byggesystemene i tre oppnår vi opptil 80 prosent kortere byggetid. Selve byggeprosessen flyttes inn på fabrikken i et kvalitetssikret miljø – dermed avskaffes byggarbeidsplassen, som blir erstattet med en monteringsplass. Arbeidsorganisasjon vil endre seg og produktiviteten vil bli høyere. Byggene vil i mange tilfeller få bedre egenskaper knyttet til brann, lyd og stabilitet. Transportbehovet kan trolig halveres, og ikke minst, det vil bli radikalt reduserte utslipp av drivhusgasser – opp mot 90 prosent i byggeprosessen. Så, hva er det vi venter på?

Fakta: Niclas Svensson

Niclas Svensson er leder for Sveriges Träbyggnadskansli, som har som oppgave å formidle informasjon og prosjektstøtte til bygging i tre. Organet fungerer innenfor rammen av et løpende samarbeid mellom Skogsindustrierna, Trä- och Möbelföretagen, GS Facket og Projekt Trästad 2012.

Moderne byggeri
Arkitekturen i nye modulbygde bolighusene i Ängsnäs Glänta understreker \nmodulene i utformingen og gjør dette til et arkitektonisk poeng.\nFoto: Jan Lillehamre
Stadig flere studenthybler, aldershjem og boliger er modul­bygg. Gjør det arkitek­turen stygg, trist og kjedelig?
Skjulte tremuligheter
– Når vi tenker på bruk av tre i bygg er det ofte tre som syns på fasader eller i interiør vi tenker på. Men det fins også potensiale for å benytte tre i konstruksjoner i større grad enn i dag.