Hopp til innholdet
Å rive eller fornye? Da konsulentselskapet EY-Norge skulle fornye sitt hovedkontor i Oslo, vurderte de å rive alt innvendig og bygge nytt. De satset i stedet på systeminnredninger fra Moelven Modus, kuttet kostnadene med 50 prosent og imponerte Miljøpartiet De Grønne.


Å rive eller fornye?

Da konsulentselskapet EY-Norge skulle fornye sitt hovedkontor i Oslo, vurderte de å rive alt innvendig og bygge nytt. De satset i stedet på systeminnredninger fra Moelven Modus, kuttet kostnadene med 50 prosent og imponerte Miljøpartiet De Grønne.

I løpet av få år har ny teknologi forandret arbeidshverdagen i mange norske bedrifter. Dette stiller helt nye krav til de fysiske arbeidsmiljøene. Dette var også situasjonen i EY, som har over 1000 ansatte på sitt hovedkontor i Oslo Atrium i Bjørvika.

 – Utfordringen var å forvandle et utdatert cellekontorlandskap på ca. 9000 kvadratmeter fordelt på tre etasjer til en moderne, aktivitetsbasert arbeidsplass, sier Bjørn Vorkinn, Nordic Real Estate Lead i EY. Kravene til utformingen og funksjonaliteten til de nye arbeidslokalene var allerede forhåndsdefinert i EYs globale konsept «Workplace of the Future». Spørsmålet var om og hvordan det kunne gjøres, og til hvilken kostnad. 

Vurderte flere alternativer. Ifølge Vorkinn vurderte selskapet flere ulike alternativer før de valgte Moelven Modus som samarbeidspartner i det omfattende fornyingsprosjektet.

 – Et alternativ var å få gårdeier til å rive alt innvendig og bygge nytt, og vi vurderte også å flytte til nye lokaler siden leiekontrakten opprinnelig utløp i 2018. Samtidig hadde vi et sterkt ønske om å bli værende i Oslo Atrium i Bjørvika hvor vi har vært lokalisert siden 2003. Dermed begynte vi å se på muligheten på hva vi kunne gjøre i egen regi. Det var da vi gikk inn i en prosess med Moelven Modus for å se nærmere på mulige løsninger, med fokus på gjenbruk, byggetid og kostnader.

Stor miljøgevinst. Han forteller at det raskt ble klart at systeminnredning var den mest praktiske og lønnsomme måten å fornye lokalene på. Samtidig var miljøfokuset i prosjektet viktig.

 – Ved at vi kunne beholde de tekniske løsningene i himlingene samt omfattende gjenbruk av systemvegger og materialer, sparte vi store summer.

Hadde vi måttet rive alt og bygge nytt ville det utgjort en ekstra kostnad på rundt sju millioner kroner. En ekstra bonus er at prosjektet har vært en kjempesuksess miljømessig.
Byggherre Bjørn Vorkinn, EY 

Ved å gjenbruke ulike materialer har vi klart å redusere avfallsmengden med 67 tonn. Det er imponerende tall, og det burde inspirere flere til å velge Modusmetoden når de skal fornye eldre kontorlokaler. Da sparer man både kostnader og miljøet. 

Viktig med god planlegging. Vorkinn understreker at god planlegging og ryddige prosesser er alfa omega for å lykkes med omfattende ombyggingsprosjekter.

 – Vi kjørte flere workshops med alle de ulike avdelingene hvor vi kartla behov, og i nært samarbeid med arkitekt Birgitte Magnussen i Moelven Modus skisserte vi ulike løsninger innenfor malen. Det var utrolig viktig for å sikre at lokalene støtter de prosessene som de ulike arbeidsoppgavene og prosjektene i EY til enhver tid krever. 

Store besparelser. Resultatet av ombyggingen er han strålende fornøyd med.

 – Vi har fått en utrolig bra fleksibilitet i lokalene med tanke på å kunne utnytte plassen best mulig, og de tilfredsstiller alle kravene i «Workplace of the Future-konseptet». Med systeminnredningsløsningene fra Moelven Modus kan vi i fremtiden enkelt gjøre nødvendige plassendringer og justeringer etter behov, og samtidig opprettholde tilnærmet normal drift i lokalene. I prosessen har vi også klart å frigjøre 2100 m² areal, noe som innebærer reduserte driftskostnader og mulighet til fremleie med god inntjening.

Vorkinn mener terskelen for å tenke miljøvennlig blir mye lavere når det innebærer at man samtidig kan redusere kostnader, både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Mange forbinder nok økt miljøfokus med store investeringer, men Modusmetoden viser tydelig at det ikke trenger å være tilfelle.

Positive ansatte. Før ombyggingsarbeidene ble igangsatt viste interne undersøkelser at 82 prosent av de ansatte var skeptiske til de nye kontorløsningene.

– Folk er alltid skeptiske til store endringer, sier sivilarkitekt Birgitte Magnussen i Moelven Modus. Men for de ansatte i EY, er det ikke lenger hensiktsmessig å sitte alene på hvert sitt kontor, når mange av arbeidsoppgavene løses i fellesskap og på prosjektbasis. Nå kan de ansatte for eksempel sitte en toukersperiode i ett område, for senere å sitte to måneder et annet sted avhengig av hvilket prosjekt de jobber på. Veldig mange er også ute store deler av tiden, og kommer kun inn på slutten av dagen for å oppsummere ved pc-en. Da trenger de ingen fast plass.

Hun understreker at hensikten med aktivitetsbaserte arbeidsplasser først og fremst er å tilrettelegge kontorfasilitetene med løsninger som gir de ansatte best mulig forutsetninger til å utføre de ulike arbeidsoppgavene på en effektiv og god måte.

Dekker alle behov. – I lokalene til EY er det nå etablert stillerom for de som har behov for å jobbe konsentrert alene, det er også prosjektrom i ulike størrelser, praktiske landskapsøyer og telefonrom, samt noen «kontorbokser», man kan bruke i perioder. Hver inngangsfløy har garderober med «lockerskap» til de ansattes personlige eiendeler, og de største møterommene er også plassert her. Det er også lagt ned betydelig arbeid for å sikre tilstrekkelig dagslys i alle arbeidssonene, sier Magnussen.

Hun forteller at en ny undersøkelse viser at 82 prosent av de ansatte er fornøyde med de nye lokalene.

 – Faktisk har flere som tidligere foretrakk å sitte skjermet nå begynt å krype ut av boksene, det ble raskt en holdningsendring blant skeptikerne. Blant de yngre ansatte er det på mange måter en forventning om at moderne bedrifter legger til rette for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Jeg tror lokaler med moderne design og tidsriktige løsninger er et konkurransefortrinn for bedrifter som ønsker å tiltrekke seg de beste hodene.