Positivt resultat for Moelven - Moelven
Hopp til innholdet

Positivt resultat for Moelven

Moelven tjente NOK 19 millioner på driften i årets første kvartal. Det er NOK 45 millioner mer enn i tilsvarende periode året før.
25.04.2012

Driftsinntektene i første kvartal økte med NOK 212 millioner sammenliknet med samme periode året før og endte på NOK 2165 millioner.

Høyere aktivitetsnivå

I et kvartal som normalt er preget av lavsesong, er det allikevel en blanding av generelt høyere aktivitetsnivå i Moelvens markeder og tilfredsstillende driftsforhold som skaper et positivt resultat.

Konsernsjef Hans Rindal gleder seg over at det går rett vei for Moelven, men skulle gjerne sett at resultatet hadde vært større.

- Det er hyggelig å se at omsetningsøkningen vår fortsetter og at vi igjen tjener penger. Resultatet er positivt - hvilket jeg er glad for. Men det bør bli større, selv om vi snakker om et kvartal i lavsesongen, sier Rindal.

Tjener på prosjekt

Rindal forklarer at det er prosjektdivisjonen Byggsystemer som står for det meste av inntjeningen.

- Byggsystemer står for veldig mye av resultatet og har også en klar framgang fra i fjor. Ordrereserven er også tilfredsstillende og det ser ut til å bli et bra år for denne divisjonen. Det er fremdeles lave bruttomarginer for Moelvens sagbruk, men noe er kompensert av bedret intern drift, sier Rindal.

Når det gjelder salget av byggevarer via handelen, har det vært normalt for sesongen og konsernsjef Hans Rindal har tro på at det vil bli en bra sommersesong.

Utsikter

Det forventes ingen snarlig økning i etterspørselen etter industritre i Europa. Positive signaler fra andre områder som Midt Østen, Nord Afrika og USA indikerer likevel at en bedring i markedsbalansen for industritre internasjonalt kan forventes.

Aktivitetene for Wood-selskapene i Norge og Sverige forventes å bli opprettholdt på et akseptabelt nivå, spesielt innen ROT-segmentet. Ordrereserven for Byggsystemer sikrer en normal og god aktivitet i andre kvartal.

Samlet forventer styret at konsernets resultat for 2012 blir bedre enn for 2011.

Viktige hendelser
Av viktige hendelser i årets første kvartal kan det nevnes at tidligere daglig leder Ingmar Karlsen i Moelven Østerdalsbruket AS er konstituert divisjonssjef i Moelven Timber etter at Johan Padel sa opp sin stilling i slutten av mars måned. Padel blir ny konsernsjef hos konkurrenten Setra Group AB i Sverige.

Moelven lanserte også nye internettsider i mars.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667 
Ass. Finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701 
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, +47 91 668 668

www.moelven.no

www.moelven.se

www.moelven.dk

www.moelven.com