Hopp til innholdet

Miljøavvik i Krødsherad

Moelven Virke AS ble 23. februar 2015 informert om at Nortømmer AS har blitt politianmeldt av WWF for avvirkning av skog der viktige naturverdier har gått tapt.
06.03.2015

Avvirkningen fant sted i januar 2013, og sagtømmeret er levert til Moelven Soknabruket AS.

Moelven Virke AS som står for alt innkjøp av sagtømmer til Moelvens norske sagbruk, er både PEFC™ og FSC™- sertifisert etter Chain-of-Custody ordninger. Alle Moelvens sagbruk er tilknyttet denne sertifiseringen.

Moelven Virke AS kjøper alt sitt tømmer av sertifiserte selgere som Nortømmer AS i dette tilfelle.

Sertifiseringen skal sikre at tømmeret som kjøpes inn kommer fra et bærekraftig skogbruk, der man har systemer for å unngå at viktige naturverdier går tapt.

-I denne saken har Moelven Virke AS bedt Nortømmer AS om en redegjørelse, inkludert hvilke tiltak de gjør for å unngå at noe slik hender igjen. Moelven Virke AS, har også bedt om å bli orientert om utfallet av politianmeldelsen, sier Morten Wien, Tømmersjef ved Moelven Virke AS.

For mer informasjon om saken les her

Kontaktperson Moelven Virke AS:  Morten Wien, +4795289055