Hopp til innholdet

Ny tømmerkai på Granvin

I dag har Landbruksdepartementet informert ledelsen i Moelven Granvin Bruk AS om at bedriften får tilskudd til å bygge tømmerkai.
- Det er en gledens dag, sier daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas. Her med landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Privat.
- Det er en gledens dag, sier daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas. Her med landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Privat.
05.09.2017
Moelven Industrier ASA

Søknaden ble sendt inn sammen med Granvin Kommune, Ulvik Kommune, Voss kommune, Vestskog SA og Nortømmer AS. Daglig leder Ørjan Mikal Kalsaas i Moelven Granvin Bruk AS sier det er en gledens dag både for Moelven Granvin Bruk og for skognæringa på Vestlandet.

- Det er snakk om en tømmerkai på 80 meter med ca. 26 millioner i kostnadsramme. Vi har fått stor støtte både fra kommunen og fylket i denne prosessen og vi er nå utrolig glade for at det nå ser ut til at vi får ny kai, sier Kalsaas.

Støtte fra mange
Fylkesmannen i Hordaland er en av de som har gitt sine støtteerklæringer og er positiv til at det blir bygd ut ny utskipingskai i Granvin. Fylkesmannen ser at kaier er viktig for skogbruket i området.

- Det er stor aktivitet i skognæringa på Vestlandet og kaia vil vere ein viktig del av infrastrukturen for skogbruket på Voss, den største skogkommunen i Hordaland, og regionen rundt. Økonomien for skogbruket i regionen betrast ved at den delen av virket som ikkje vert foredla ved Granvin bruk, kan bli transportert vidare på ein effektiv måte. God infrastruktur er svært viktig for skogbruket, sier Fylkesmannen i Hordaland i erklæringen.

Bedriften har allerede foretatt grunn undersøkelser for å kartlegge sjøbunnen. Nå er alt klart for ny tømmerkai i Granvin.

For ytterligere informasjon,

Ørjan Mikal Kalsaas, mobil 99433061