Hopp til innholdet

Numedalsbanen sikrer arbeidsplasser

Numdalsbanen er igjen klar for transport av gods. Dette gir virksomhetene langs banestrekningen konkurransekraft og bidrar til å sikre arbeidsplasser.
Fra venstre: Nils Petter Undebakke (Viken Skog) Rune Frogner (Moelven) Oddvar Garaas (Ordfører Flesberg kommune) Per Olaf Lundteigen (Stortingsrepresentant, Senterpartiet) Geir Marstein (Svene Pukkverk). Foto: Tor Halvorsrud/Moelven
Fra venstre: Nils Petter Undebakke (Viken Skog) Rune Frogner (Moelven) Oddvar Garaas (Ordfører Flesberg kommune) Per Olaf Lundteigen (Stortingsrepresentant, Senterpartiet) Geir Marstein (Svene Pukkverk). Foto: Tor Halvorsrud/Moelven
04.05.2016
Moelven Industrier ASA

I dag ankom  det første toget  til Moelven Numedal AS. Direktør Rune Frogner sier at frakt av varer via Numedalsbanen praktisk talt har vært en forutsetning for videre drift ved sagbruket. 

- For oss har spørsmålet om banen skal åpnes eller ikke vært et «være eller ikke være». Derfor der det veldig gledelig at vi nå får transportert gods på Numedalsbanen igjen. Med banen i drift er vi nærmere markedet for fiberprodukter. Det er driftsøkonomisk helt essensielt for oss, og det har positive miljøgevinster, sier Frogner.

Var stengt i to år
For om lag to år siden sporet et tog lastet med flis av Numedalsbanen, siden den gang har banen vært nede for ferdsel,  og det var lenge usikkert om den ville bli reparert.

Etter mye innsats, blant annet av Jernbaneverket, står banen nå igjen klar for transport. Det gleder ikke bare direktøren for sagbruket i Flesberg.

Viktig for skogbruk
Organisasjonssjef Olav Bjella i Viken Skog SA sier at Numedalsbanen er svært viktig for skogbruket i regionen.

- Etter nedleggelsen av Follum og Tofte er næringen avhengig av eksport av massevirke og flis. Da er jernbanen en viktig transportvei for å være konkurransedyktig. Viken Skog satser nå sammen med kommunene, Fylkesmannen og  Moelven Numedal på et prosjekt for å øke aktivitetsnivået. Re-åpning av Numedalsbanen gir et viktig signal, sier Bjella.

Politisk støtte
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (SP) gir direktøren på Moelven Numedal og organisasjonssjefen i Viken Skog støtte og mener helt klart at Numedalsbanen er avgjørende viktig for både Flesbergsaga, pukkverket i Svene og skogbruket  i Numedal.

- Gratulerer med trygg skinnegang til Flesberg. Dette er resultat av manges aktive innsats, sier Lundteigen. 

For ytterligere informasjon
Direktør Rune Frogner, mobil  908 73 166
Organisasjonssjef Olav Bjella, mobil 900 89 247
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, mobil 915 14 277
Kommunikasjonsrådgiver Tor Halvorsrud, mobil 920 43 992