Hopp til innholdet

Moelvens mann i Nederland

Mark Dercksen er Moelvens mann i Nederland. Han forsyner nederlandske kunder med rundt 45 000 m3 trelast fra Sverige og Norge hvert år.
20.03.2012

Hovedleverandørene er Moelven Notnäs AB, Moelven Valåsen AB og Moelven Våler AS.  I tillegg selger han høvlet virke som i all hovedsak fremstilles hos Moelven Tom Heurlin AB.

– Kundene er industri- og grossistbedrifter samt trappeprodusenter og lokale trelasthandlere som selv importerer trelast. Tidligere fantes det rendyrkede importforetak, men de fleste har forsvunnet fra markedet, og da velger de store forhandlerne å importere selv, forteller Mark Dercksen.

Det er for tiden skarp konkurranse i Nederland, med mange leverandører som sloss om deler av kaka som nå i lavkonjunkturen er spesielt begrenset.

– Akkurat nå er det veldig tøft, forteller Mark.

Han minner om at Nederland er et handelsland der alle er vant til å følge markedsutviklingen og forhandle om priser. Den omfattende importen fra Skandinavia, Tyskland og Russland fører til kraftig prispress.

– For meg er det en utfordring å finne en balanse mellom Moelvens sagbruk og kundene slik at vi lander på en pris som begge parter er fornøyd med, sier Mark. Han forteller at det blir stadig større etterspørsel etter FSC-merkede produkter. Via ham leverer Moelven Edanesågen Moelven Årjängs Såg AB og Moelven Nössemarks Trä AB trelast med denne miljømerkingen til Holland.

– Vi fikk faktisk den første FSC-merkede leveransen fra saga i Årjäng hit til Nederland, sier Mark Dercksen.
Han har tilbakelagt 22 år i trebransjen med praksisperiode fra Moelven Valåsen AB og utdanning fra Rikssågverksskolan i Skoghall på 1980-tallet.

– En liten og hyggelig bransje der alle kjenner alle, sier Mark Dercksen fra kontoret sitt i Amsterdam.