Hopp til innholdet

Moelven tjente 66 millioner

Konsernets driftsresultat for tredje kvartal falt med 17,4 prosent til NOK 66 millioner mot NOK 80 millioner tilsvarende periode 2015.
20.10.2016
Moelven Industrier ASA

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at svekkelsen i driftsresultat for årets tredje kvartal i hovedtrekk skyldes redusert inntjening innen innrednings- og modulvirksomheten.

Tøft marked i Vest-Norge
- Det er særlig innredningsvirksomheten Moelven Modus som opplever et tøft marked i Norge. Vi merker det spesielt på Vest- og Sørvest-landet som har blitt rammet av dramatiske nedskjæringer i oljeindustrien. Det er signaler i markedet som tyder på at bunnen kanskje er nådd, sier Kristiansen.

Innredningsvirksomheten i Sverige viser imidlertid svært gode takter.

Har økt akkumulert
Hittil i år har Moelven tjent NOK 271 millioner på driften. Det akkumulerte driftsresultatet har dermed økt med 23,5 prosent sammenliknet med 2015.

- Vi presterer akkumulert bedre enn året før. Det skyldes en kombinasjon av gode forhold i de fleste av våre markeder og bra driftsforhold i de fleste av Moelvens enheter. Vi ser nå tydelig resultatene av det langsiktige effektiviseringsarbeidet vi gjennomfører i våre virksomheter, sier Kristiansen.

Effektiv drift
Han forklarer at flere enheter har økt sin effektivitet gjennom pågående forbedringsarbeid.

- Men det er fortsatt enheter med svak resultatutvikling. Forbedringsarbeidet fortsetter derfor med høy intensitet for å bringe samtlige enheter opp på et akseptabelt lønnsomhetsnivå. Det kan nevnes at de to største sagbrukene vi har i Sverige - Moelven Valåsen AB og Moelven Notnäs AB – samlet planlegger å investere gjennom et felles prosjekt omlag SEK 160 millioner i maskiner og utrustning. Planen skal være gjennomført sommeren 2019. Målet er at disse enhetene skal bli Moelvens mest effektive og lønnsomme, sier Morten Kristiansen.

Økte inntektene
Driftsinntektene i tredje kvartal økte med 4,2 prosent til NOK 2 359 (NOK 2 263 millioner tilsvarende periode i fjor). Akkumulert har driftsinntektene økt med 9,5 prosent til 7 894 (7 207).

- Kvartalet er preget av tilfredsstillende etterspørsel etter produkter fra konsernets tremekaniske virksomhet og godt aktivitetsnivå i divisjonen Byggsystemer som består av limtre-, byggmodul- og innredningsvirksomheter, sier Kristiansen.

Gode utsikter
Konsernets sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir konsernet et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015. Konsernet har en langsiktig målsetting om en avkastning på sysselsatt kapital på 13 prosent. Vi har tilstrekkelig langsiktig likviditetstilgang til å kunne gjennomføre de omstillinger og forbedringsprosjekter som er nødvendige for å nå dette målet, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668