Hopp til innholdet

Moelven Iso3 blir Moelven Multi 3 AS

Sammenslåingen av trevarefabrikken i Moelv med Moelven Iso3, fortsetter under det nye navnet Moelven Multi3 AS. Navnet signaliserer at selskapet har flere innovative produkter og viderefører 3-tallet i Iso3. Samtidig med navneskiftet samles all produksjon i lokalene på Mobruk i Moelv.
- Vi har nå spennende produkter som fingerskjøtt/pre-cut, branntrygt tre og det prisvinnende Iso3 under samme paraply, sier Sven Egil Holmsen.
- Vi har nå spennende produkter som fingerskjøtt/pre-cut, branntrygt tre og det prisvinnende Iso3 under samme paraply, sier Sven Egil Holmsen.
14.03.2013
Moelven Industrier ASA

Daglig leder Sven Egil Holmsen endrer selskapsnavnet for å inkludere flere produkter.

- Vi har nå spennende produkter som fingerskjøtt/pre-cut, branntrygt tre og det prisvinnende Iso3 under samme paraply, sier Holmsen, som er godt fornøyd med navnevalget.

-Navneforslaget kom etter en kreativ prosess der alle de ansatte deltok, forteller han.

Ny produksjonsenhet for Iso3

Produksjonen av Iso3 flyttes i påsken over fra leide lokaler hos Mjøsplast til Moelven Multi3 AS på Mobruk i Moelv.

- Samtidig pågår det prosjektering av en ny og mer automatisert produksjonslinje for Iso3, forteller Holmsen.

-Iso3 vokser stadig og har i 2012 markert seg særlig på store kontorprosjekter med høy miljøprofil. Nye energikrav som kommer i 2015 ventes å øke etterspørselen etter Iso3 betydelig, noe vi skal posisjonere oss for med ny produksjonslinje, sier Holmsen.

Mer pre-cut og eksport av branntrygge produkter

Trevarefabrikken, som har vært en avdeling under Moelven Langmoen, har i 2012 vært gjennom en omstillingsprosess med reduksjon av antall ansatte, samtidig som fingerskjøtanlegget er oppgradert betydelig.

- Omstillingen vil fortsette, men med dagens ansatte, fastslår Sven Egil Holmsen.

- Vi vil øke produksjonen av fingerskjøtte varer mot handels- og prosjektmarkedet. På branntrygge produkter, hvor det er gjennomført et produktutviklingsprosjekt det siste året, ser vi muligheter for å øke avsetningen, særlig mot det danske markedet, avslutter Holmsen.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Egil Holmsen, sven-egil.holmsen@moelven.no tlf +47 95 85 85 82

Daglig leder Moelven Multi3 AS