Hopp til innholdet

Moelven Eidsvoll AS legger ned produksjon i Brumunddal

Moelven Eidsvoll AS foretar strukturelle endringer i driftskonseptet og legger ned all produksjon i Brumunddal. Dette vil innebære en bemanningsreduksjon på 10-15 ansatte.
22.04.2013
Moelven Industrier ASA

Strukturendringer i bransjen har medført sterk priskonkurranse og behov for å tilpasse selskapets driftsmodell til nye forutsetninger og som bidrar til fremtidig lønnsomhet.

Direktør Bjørnar Berge i Moelven Eidsvoll AS sier at det er med bakgrunn i dette at selskapets styre har behandlet ulike muligheter, og besluttet at høvelproduksjon skal samlokaliseres på Eidsvoll.

- I praksis vil det bety at all produksjon i Brumunddal avvikles, mens lokalene benyttes som lager. Vi har startet dialog og samarbeid med de tillitsvalgte for å gjennomføre prosessen, sier Berge.

Moelven Eidsvoll AS har i dag høvelproduksjon både på Eidsvoll og i Brumunddal, mens overflatebehandling og lagerfunksjon er på Eidsvoll. Totalt arbeider 9 personer ved høvellinja i Brumunddal og 38 personer på Eidsvoll.

For ytterligere informasjon: 
Bjørnar Berge, mobil 91172016