Hopp til innholdet

Kan løse studenthybelkrisen

Kostnadseffektive moduler i tre kan være løsningen på den store mangelen på studentboliger landet over.
09.08.2011

Et ferskt studenthybelprosjekt under oppføring – kalt “Wild at Heart” – som er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Vestfold, Husbanken og Moelven, kan vise seg å være startskuddet for en satsing som på sikt mer eller mindre kan løse mangelen på boliger for studenter i her landet – og samtidig gi studentene et bedre og rimeligere alternativ.

Stort hybelbehov

I dag dekkes rundt 15 prosent av hybelbehovet for studenter av samskipnadene. Resten dekkes inn via private aktører. Derfor gir Regjeringen støtte til bygging av 1000 studentboliger i året i håp om at studentsamskipnadene skal bygge flere hybler.

Det er Regjeringen ved Kunnskaps- og utdanningsdepartementet som gir tilskuddene, men ordningen administreres av Husbanken.

Kort byggetid

Dersom det går som salgssjef Vidar Solberg i Moelven Byggmodul AS vil, kan Moelven bistå studentsamskipnader over hele landet med bygging og oppføring av høystandard hybelbygg raskere og rimeligere enn tradisjonell plassbygging.

Sjefingeniør Terje Høgmo i Husbanken bekrefter at fabrikkbygde moduler kan være en bra løsning for studentboliger.

- Vi ble presentert for prosjektet Wild at Heart i Horten sammen med en arkitekt, en representant fra Moelven og representant for Studentsamskipnaden i Vestfold. Vi likte løsningen. Vi er opptatt av kvalitet og lave kostnader, samt at boligen blant annet er tilgjengelig for rullestolbrukere. Klarer Moelven å komme opp med et helhetlig konsept for studenthybler som gjøre det lettere og rimeligere for studentsamskipnadene å tilby slike fasiliteter for studentene framover, vil vi selvsagt svært gjerne se nærmere på det, sier Høgmo.

Hybelkonsept på gang

Vidar Solberg i Moelven Byggmodul sier at bedriften har vært i dialog med Husbanken om å utvikle et helhetlig konsept for studenthybelmarkedet som skal gjøre det enkelt for andre studentsamskipnader å hekte seg på.

- Plassbygd eller fabrikkbygd. Det er alltid en interessant faglig diskusjon. Men jeg kan dokumentere at fabrikkbygde studentboliger gir flere fordeler for studentsamskipnadene. Kort byggetid, kort monteringstid og kvalitetssikrede løsninger fordi det er basert på industriell bygging i tørre omgivelser i en fabrikk, sier Solberg.

Solberg vedgår at industriell bygging ikke alltid egner seg.

- Men for denne typen bygg vil ikke brukeren kunne si om det er bygget på moderne vis i fabrikk eller på mer tradisjonell måte på byggeplass, kanskje med mindre det er ingeniørstudenter vi snakker om, sier Solberg.

Strenge krav

Solberg mener at de nye byggekravene som ble gjeldene fra i sommer setter saken i perspektiv.

- Alt som bygges nå skal ha såkalt 100 prosent HC-standard. Før var det bare krav om 10 prosent. Dette gjør det i utgangspunktet dyrere å bygge. Standardisert bygging i fabrikk løser langt på vei problemet ved at kostnadene holdes nede. Og kravene blir garantert tilfredsstilt, sier Solberg.

Full HC-standard betyr at boligen er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Solberg forklarer at studentsamskipnadene får økonomisk støtte innenfor visse forutsetninger.

- Samskipnadene har svært kort frist til å levere søknad om støtte.

Kunnskapsdepartementet sender ut brev til studentsamskipnadene og studentboligstiftelsene, der de inviteres til å søke om tilskudd til studentboligbygging. Etter at invitasjonene er sendt ut, har de rundt en måneds frist til å søke. Det er der vi kommer inn. Vi har apparatet som skal til for å klare det. Egne arkitekter og et ferdigsydd konsept som kan tilpasses etter behov der vi også gjerne bidrar i søknadsprosessen, sier Solberg.

Ferdig til skolestart

Det er også strenge krav til at leveringstidspunkter overholdes.

- Det er krise om ikke hyblene står ferdig til skolestart. Å bygge med moduler garanterer leveringspunktlighet, sier Solberg.

Gunstig for studentene

Solberg påstår også at bedre tilbud via studentsamskipnadene til og med kan gi studentene både rimeligere og bedre bostandard.

- En effektiv bygge- og oppføringsprosess gjør at produktet blir rimeligere – det passer både samskipnader og studenter som lever på studielån. En student vil komme langt bedre ut økonomisk ved å leie hybel av studentsamskipnadene framfor å gå ut i det private markedet. En gjennomsnittlig leiepris for en ett-roms leilighet i Oslo på det private markedet er nå er på rundt 10.000 kroner i måneden. Dessuten kan også standarden variere ganske betraktelig om du leier privat, sier Solberg.

Direktør Hans Erik Stormoen i Studentsamskipnaden i Vestfold opplyser at en hybelleilighet i det nye hybelprosjektet anslagsvis vil koste mellom 3.700 kroner og 4.200 kroner i måneden inklusive strøm.

- Alt avhengig av type leilighet. Vi tror dette er et gunstig og bra alternativ for en student,  sier Stormoen.

Prosjektet “Wild at Heart er studentboliger i Horten for Studentsamskipnaden i Vestfold (SIV). Byggene består av 100 hybelenheter og står ferdig oppført 1. august 2012. Det er tegnet av Aursand og Spangen Arkitekter AS.

For ytterligere informasjon:

Vidar Solberg, Moelven, mobil 4166 5733
Terje Høgmo, Husbanken, mobil 9082 3536
Hans Erik Stormoen, Studentsamskipnaden i Vestfold, mobil 9060 5340
Tom E. Holmlund, Moelven, mobil 91 668 668