Hopp til innholdet

Kan gjøre noe med hvordan vi bygger med tre

Et innovativt tverrfaglig forskningssamarbeid med fokus på problemløsning, samarbeide, og informasjonsoverføring kan gjøre noe med hvordan vi bygger med tre.
10.03.2015

Innenfor rammen av prosjektet kommer ulike aspekter av industriell trebygging å bli studert og analysert.  Dette blir utført gjennom eksamensstudier utført av studenter fra tre ulike universitet i Sverige(SLU,KTH og LiU).

Den industrielle byggeren Moelven Byggmodul AB, som har fire produksjonsenheter i Sverige, deltar i programmet. 

I forskningssamarbeidet vil det i følge kvalitetssjef Erik Söderholm i Moelven Byggmodul AB i all hovedsak bli fokusert på tre områder.

- Det ene er økt etterspørsel av moderne og industrielt bygde trehus som krever økt produksjonskapasitet innen bransjen. Det andre er hvordan moderne analyseteknikker kan bidra til å kvalitetssikre byggeprodukter. Sist men ikke minst ser vi på at konstruktører er identifisert som en kritisk gruppe når det kommer til materialvalg innen byggeprosessen. Hvordan vi kan øke kunnskapen i blant konstruktørene, sier Söderholm.

Økt behov for energieffektivisering
Behovet for økt byggeaktivitet i og rundt Sveriges storbyregioner er i dag stort.

- Samtidig presenteres flere og flere rapporter om byggeprosessenes store miljøpåvirkning. Bygging må derfor  tilfredsstille behovet for nye bosteder, samtidig som man må ta hensyn til ett mer anstrengt miljø. For å få til dette må man bygge mer energieffektivt.  Dette vil si at miljøbelastningen må minskes i og etter byggefasen av en bolig. Kostnadene for byggeprodukter bør holdes på ett rimelig nivå og prosessene effektiviseres, sier Söderholm.

Bioøkonomi
Visjonen om en fornybar sirkulær bioøkonomi baserer seg på verdiskapning av fornybare råvarer. Dette må i følge Söderholm skje innen samtlige industrigrener og ikke minst innen byggebransjen. 

- Dagens eneste fornybare konstruksjonsmateriale er tre.  På tross av stadig utvikling og forbedring innen området, så har trebygging ennå ikke oppnådd samme status som andre byggeteknikker, sier han.

Raskere utvikling
Håpet er at fokus på problemløsning, samarbeide, og informasjonsoverføring kan sette fart i utviklingen og skape bedre forutsetninger i fremtiden. 

- Samarbeid med studenter øker nytenkningen og innovasjonskraften i denne forskningen.  Svensk Trä og Sveriges Träbyggnadskansli har ansvar for administrasjon og finansieringen av prosjektet, sier Söderholm.