Hans Rindal går av som konsernsjef i Moelven - Moelven
Hopp til innholdet

Hans Rindal går av som konsernsjef i Moelven

Styret i Moelven Industrier ASA har i dag blitt enige med Hans Rindal om at han fratrer stillingen som konsernsjef. Rindal har vært ansatt i Moelven Industrier ASA siden 1995 og har vært konsernsjef siden 2006.
16.09.2014
Moelven Industrier ASA

Moelven Industrier ASA har vært igjennom en krevende periode siden finanskrisen og har slitt med svake og til dels negative resultater. Resultatene så langt i 2014 viser en god forbedring, godt hjulpet av effekter av interne forbedringstiltak og et bedre marked.

Styreleder i Moelven Industrier ASA, Asbjørn Reinkind, takker Rindal for innsatsen gjennom 19 år i Moelven.

- Det er gjennom de siste årene startet opp flere viktige prosjekter for å sikre Moelven en konkurransedyktig og robust plattform og på den måten skape vekst og utvikle aksjonærverdier. Styret er opptatt av å videreføre de tiltak og prosjekter som er igangsatt, sier Reinkind.

Styret har i dag konstituert Morten Kristiansen (55) som ny konsernsjef. Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Han kommer nå fra stillingen som direktør i Moelven Industrier med ansvar for område Skog.

Styret vil avvente noe tid før prosessen med rekruttering av ny konsernsjef startes.

For ytterligere informasjon;

Styrets leder Asbjørn Reinkind, Tel +47 901 94 048