Hopp til innholdet

Gir fremtidig sykehus adkomst fra jernbanestasjonen

Styret i Moelven har i dag god kjent en opsjonsavtale med Ringsaker kommune som gir et fremtidig statlig hovedsykehus en direkte adkomst fra Moelv jernbanestasjon til Mjøsbrufoten og Moskogen.
Området opsjonen gjelder er det gule feltet på skissen mellom jenrbanen og industrivegen. Skisse: Ringsaker Kommune
Området opsjonen gjelder er det gule feltet på skissen mellom jenrbanen og industrivegen. Skisse: Ringsaker Kommune
17.12.2014
Moelven Industrier ASA

Avtalen og den definerte adkomsten gjelder på de arealer som Moelven besitter.

- En forutsetning i avtalen er at Moelven holdes skadesløs ved en realisering av opsjonen. Konsekvenser for interntransport, logistikk og bygninger er ivaretatt i avtalen, sier eiendomsansvarlig Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA.

Fremmer Moskogen
Rådmannen i Ringsaker har fremmet Moskogen som det beste alternativet for plasseringen av et nytt komplett akuttsykehus i Ringsaker. Moskogen ligger rett bak Moelvens Industriers industritomt og grenser til Mjøsa i vest.

For ytterligere informasjon:

Eiendomsansvarlig Erik Weisser-Svendsen, mobil 90727885