En bedre hverdag - Moelven
Hopp til innholdet

En bedre hverdag

Fire års intensivt arbeid med sykefravær har gitt fantastiske resultater for Moelven Soknabruket AS. Det er bakgrunnen for at de er tildelt den gjeve IA-prisen fra Arbeidslivssenteret i Buskerud.
Daglig leder Atle Nilsen (t.v.) ved Moelven Soknabruket fikk i høst IA-prisen  overrakt av Magnar Deila, leder for Navs arbeidslivssenter i Buskerud. Foto: Jan Lillehamre
Daglig leder Atle Nilsen (t.v.) ved Moelven Soknabruket fikk i høst IA-prisen overrakt av Magnar Deila, leder for Navs arbeidslivssenter i Buskerud. Foto: Jan Lillehamre
04.02.2014
Moelven Industrier ASA

To ganger i året deler Arbeidslivssenteret i Buskerud ut pris til bedrifter som gjør godt arbeid innenfor Inkluderende Arbeidsliv (IA).

- Prisen går til bedrifter som utmerker seg innenfor de forskjellige delmålene for IA-arbeid, som langsiktig arbeid for å redusere sykefravær, økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne, og å holde flere seniorer i arbeid. Det var liten tvil om at Soknabruket fortjener denne prisen, forteller Magnar Deila, som er leder av Navs arbeidslivssenter i Buskerud.

I 2009 var sykefraværet på Moelven Soknabruket på 8,9 prosent. Korttidsfraværet (mindre enn 16 dager) var på 2,9 prosent, mens langtidsfraværet var på 6 prosent.

- I tillegg hadde bedriften flere uavklarte saker og en del ansatte som slet med helseproblemer, forteller personalkonsulent Aud Berg, som er primus motor for det systematiske arbeidet bedriften har gjennomført for å redusere sykefraværet.

Per 31. august i år lå sykefraværet på imponerende lave 3,3 prosent. Korttidsfraværet ligger ganske stabilt på 2,7 prosent, mens langtidsfraværet er helt nede i 0,6 prosent.

- I dag har vi bare én uavklart sak. De øvrige er løst, med lønnstilskudd, tilrettelegging, omplassering eller uførepensjon, sier Berg.

Vinn-vinn-situasjon

Arbeidet med å redusere langtidsfraværet er hovedgrunnen til atMoelvenSoknabruket tildeles prisen.

– Det er meget imponerende hva dere har fått til. Arbeidet er godt forankret i ledelsen, i tillegg til at dere har et aktivt partssamarbeid hvor IA er et jevnlig tema mellom ledelsen og tillitsvalgte. Det er viktig at dette ikke bare er noe som skjer på toppnivå, men at også arbeidsledere og tillitsvalgte ansvarliggjøres, sier Deila.

– Til tross for utfordringer så ser dere på løsninger, og ikke bare på problemet, og dere er positivt innstilt på å ta imot folk som sliter med å komme ut i yrkeslivet i praksisplasser, fortsetter han.

– Vi har tatt imot flere på tre måneders praksis hos oss, både folk over 55 år som går arbeidsledige og sliter med å finne jobb, og unge som for eksempel trenger praksis som maskinførere før de kan søke jobber. Nav betaler tre måneders lønn og så står vi for opplæringen. Vi får jo også noe igjen for det, så det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Aud Berg.

Daglig leder Atle Nilsen forteller at Moelven Soknabruket gjennomfører jevnlige samtaler om sykefravær med medarbeiderne.

– Da vi startet med det, trodde mange at vi skulle granske privatlivet deres, men det er jo slett ikke hensikten. Vår målsetting er å få folk raskt tilbake i jobb – det er bra for dem, bra for oss og bra for samfunnet, sier han.

Bedre hverdag

Soknabruket har 84 ansatte, fordelt på 73,6 fulle stillinger.

– Moelven har innført en privat helseforsikring, noe som også bidrar til at enkelte kommer raskere tilbake i jobb. Vi driver i en industri som kan være farlig, men vi prøver å legge til rette så godt vi kan. Noen ganger går det greit, mens andre ganger kan det være mer utfordrende, sier Nilsen.

Moelven Soknabruket har også et aktivt fokus på å forhindre skader.

– I år har vi hatt fire småskader, for eksempel var det en som tråkket på en teiprull og forstuet ankelen, så han var borte i én dag. Vi er opptatt av at alle skader og nestenulykker skal rapporteres, for det er viktig å være åpen om det, sier Nilsen.

Prisen består av et diplom og en flott blomsterbukett, i tillegg til heder og ære.

– Dette har vi ærlig fortjent! Vi har brukt mye tid og energi på dette arbeidet, og det er mye lettere å drive sagbruk med bare 3,3 prosent fravær. De ansatte har også fått en bedre hverdag som et resultat av denne innsatsen, sier Aud Berg.

Fakta:

Inkluderende Arbeidsliv (IA)

IA er en avtale mellom NAV (Försäkringskassan) og virksomheter som ønsker å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Dersom en virksomhet velger å inngå samarbeidsavtale om å bli IA-virksomhet får den tilgang til spesielle tjenester og virkemidler fra NAV. Selve IA-arbeidet finner sted på arbeidsplassen, der arbeidsgiver og arbeidstaker forplikter seg til å samarbeide systematisk for utvikle en mer inkluderende arbeidsplass. Dette kan blant annet bety å redusere sykefraværet, få flere eldre til å stå lengre i arbeid og sikre rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Følgende virkemidler er forbeholdt IA-virksomheter: Tilretteleggingstilskudd, honorar til bedriftshelsetjeneste og utvidet egenmelding.

Kilde: NAV

Kontakt: Atle Nilsen, mobil 915 46 626