Hopp til innholdet

Brukollaps skyldes dimensjoneringsfeil

En utredning fra eksperter konkluderer med at brukollapsen over E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen skyldes dimensjoneringsfeil.
19.02.2016
Moelven Industrier ASA

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS sier at han først og fremst er lettet over at dette nå er avklart og at det går bra med sjåføren som ble med ned når brua kollapset.

- Det er vi glade for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken, sier Abrahamsen.

Uavhengig utredning
Abrahamsen opplyser at to uavhengige firmaer - Sweco og Norconsult –  har gransket hendelsen.

-  De har konkludert med at brua er underdimensjonert. Brukollapsen skyldtes ikke limtrekonstruksjonen, limtre som materiale eller monteringen av brua, sier Rune Abrahamsen.

Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenør Implenia Aurstad høsten 2015, men brua er prosjektert og dimensjonert av rådgivingsselskapet Reinertsen på oppdrag fra Statens vegvesen.

Har levert mange bruer
Abrahamsen sier at Moelven har levert mange og store vegbruer i limtre de siste 20 årene, og har høyt fokus på kvalitetssikring. 

- Det er et stort ansvar å levere bærende konstruksjoner til hvilket som helst byggeprosjekt. Derfor er kvalitetssikring i alle ledd helt sentralt hos oss, sier Abrahamsen.

Abrahamsen forklarer at selskapet har tatt ulykken med største alvor fra første stund.

- Vi dro opp til skadestedet raskt etter at vi fikk inn de første meldingene om ulykken. Etter en befaring på stedet fattet vi fort mistanke om hva som kunne være årsaken til brukollapsen. Men det har vært riktig å vente med konklusjonene til uavhengig ekspertise har vurdert saken. Nå har ekspertene konkludert, og vi konstaterer at kollapsen ikke skyldes feil i  det vi har levert, sier Abrahamsen.

Har sjekket andre bruer
Abrahamsen sier at Statens vegvesen allerede har sjekket at det ikke er tilsvarende feil på de fire andre limtrebruene som er oppført og dimensjonert av det samme rådgivingsselskapet. 

- Moelven vil som leverandør stille seg til disposisjon og bidra med de ressursene og den kompetansen vi har til rådighet dersom Statens vegvesen ber om ytterligere hjelp. Alle bruer skal være trygge for folk å ferdes over, og vi forstår at folk blir bekymret av en slik ulykke, sier Abrahamsen.

Kontakt:
Direktør i Moelven Limtre AS, Rune Abrahamsen, mobil 92652912
Direktør for kommunikasjon og HR i Moelven Industrier ASA, Kristin Vitsø Bjørnstad, mobil 90713701