Hopp til innholdet

Årsrapport for Moelven Industrier ASA er nå tilgjengelig

I årsrapporten for 2015 finner du aktuelle saker, resultater og en oppsummering av året som gikk, i tillegg får du et innblikk i hvordan Moelven er posisjonert for fremtiden.
08.04.2016

I årsrapporten for 2015 finner du aktuelle saker, resultater og en oppsummering av året som gikk, i tillegg får du et innblikk i hvordan Moelven er posisjonert for fremtiden.

Europa og særlig Norden står ovenfor en voldsom befolkningsvekst, og boligunderskuddet vokser for hvert år. I Norge bygges det ca. 10 000 for få boliger i året. Bare i Oslo bygges det om lag 4000 boliger for lite. 
I Sverige er tallene mye høyere. løpet av ti år vil det være behov for rundt 700 000 nye boliger - om vi skal stole på en prognose fra det svenske Boverket.
For at vi skal få nok boenheter i framtida, må det bygges effektivt, rimelig og grønt. Moelven er posisjonert for å møte dette. 

Her finner du årsrapporten til Moelven for 2015

Video: Moelven - posisjonert for fremtiden