Hopp til innholdet

Årets julegave til Redd Barna

Istedenfor en julegave til hver ansatt gir Moelven-konsernet i år en stort beløp til Redd Barna. Gaven er på 350 000 kroner, og pengene er øremerket skolegang og utdanning til barn i fattige land.
Etter signering: Fra venstre, merkevareansvarlig Torgeir Berg (Moelven), Key Account Manger Tina Enevoldsen (Redd Barna) og konsernsjef Morten Kristansen (Moelven)
Etter signering: Fra venstre, merkevareansvarlig Torgeir Berg (Moelven), Key Account Manger Tina Enevoldsen (Redd Barna) og konsernsjef Morten Kristansen (Moelven)
22.12.2015
Moelven Industrier ASA

Da juleferien nærmet seg, var det i år ingen gave fra Moelven å hente i postkassa. I stedet var det et julebrev fra konsernsjef Morten Kristiansen, som selv har tatt initiativ til å gi en større pengegave - om lag 100 kroner per ansatt - til en veldedig organisasjon.

– I Moelven har vi hatt tradisjon for å gi alle en gave til jul, men jeg tror at det i dag er forsvinnende få blant våre ansatte i Norge, Sverige og Danmark som faktisk har bruk for flere ting. Ved å gi et større beløp i pengegave til Redd Barna, kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker – noe som monner, sier han.

Det er ikke tilfeldig at pengene går til Redd Barna. I Moelvens nye strategi for sponsing, er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres.

– Pengene skal gå til skolegang og utdanning, som er det aller viktigste tiltaket for å gi barn og unge bedre fremtidsmuligheter. Vi håper og tror dette er en julegave alle ansatte kan stille seg bak, sier Kristiansen.

Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna sier at hun ofte treffer barn som lever i fattigdom eller er rammet av konflikt, og deres budskap er alltid det samme; de vil gå på skolen og lære.

- Dette er en av de aller viktigste oppgavene til Redd Barna. I 2015 fikk 600.000 barn grunnutdanning som følge av vårt arbeid. For å få dette til trenger vi gode og stabile støttespillere. Det er derfor meget gledelig å kunne ønske Moelven velkommen som ny bedriftspartner med Redd Barna. Tusen takk for en raus julegave til vårt utdanningsarbeid. Det er en god start på et fruktbart samarbeid, sier Wang.

Redd Barna jobber for barns rettigheter i 120 land og er verdens ledende organisasjon for barn.