Hopp til innholdet

Åpning av Moelvens nye bioenergianlegg i Brumunddal

Etter en intens byggeperiode på snaut ett år, ble i dag det nye og hypermoderne bioenergianlegget “Langmoen Energisentral” innviet, og står nå solid på tuftene av fyrhuset som har forsynt industrien på Langmoen siden 1930-tallet.
16.12.2011

Tine Meieriet Brumunddal største kunde

Det nye anlegget er skreddersydd med tanke på å kunne forsyne næringsmiddelindustrien med ren prosessdamp. Tine vil bli den største kunden.

Ottar Olden, Meierisjef i Tine Meieriet Brumunddal er fornøyd:  - Omlegging til bioenergi ved meieriet i Brumunddal er del av en langsiktig plan som tar sikte på at TINE kan nå sitt miljømål om å kutte klimagassutslippet med 30 % innen 2020, med utgangspunkt 2007.

Olden mener at en vellykket satsing på bioenergi i stor grad er avhengig av et godt og tett samarbeid mellom leverandør, kunde og myndigheter: - Det er ofte snakk om store investeringer som må baseres på langsiktige og stabile rammebetingelser. I dette prosjektet har samarbeidet mellom Moelven Bioenergi, TINE og Enova vært godt og har vært et viktig bidrag til at prosjektet er blitt realisert, sier Olden.

Moelven har investert 54 MNOK i utvidelsen av energisentralen. Av dette beløpet står Enova for 20 MNOK i investeringsstøtte.

I prosjektet er det etablert en 500 meter lang dampledning fra energisentralen, under Strandsagveien til meieriet. Ledningen skal overføre mellom 25 og 30 GWh prosessdamp pr. år. Hos Tine medfører investeringen at gamle, forurensende oljefyrer kan utfases og at det legges om til fornybar biobasert energi.

Energisentralen vil også forsyne Moelven Langmoen, Pemco Trepellets og Mattilsynet og kan i framtiden også inkludere nye kunder innenfor Moelvens konsesjonsområde.

Avansert teknologi

Det er det østeriske firmaet Urbas Energietechnik som har levert bioenergianlegget på 10 megawatts effekt. I tillegg til biokjelen er det installert et gassfyrt backup-/spisslastanlegg på 14 megawatt for å ta hånd om leveransesikkerheten og belastningstoppene. Ytterligere backup er sikret ved at elektrodekjelen på 10 megawatt fra det gamle anlegget er beholdt og koblet sammen med det nye dampnettet.
Vannet som benyttes i dampproduksjonen hentes fra Mjøsa via eget vannverk i tilknytning til anlegget. Det er installert ny vannbehandlingsutrustning for å sikre vannkvaliteten på vannet som benyttes i dampproduksjonen. Utslipp fra forbrenningsprosessene vil bli minimale og ha god rensing, og vil ligge godt innenfor norske utslippskrav.

Langmoen-pipa beholdt

Den over 60 meter høye Langmoen-pipa har vært et symbol på den stolte industrihistorien i Brumunddal og vil nå signalisere ny industriutvikling med ny fornybar energi til bedriftene rundt Langmoen.

Moelven Bioenergi AS

Det er selskapet Moelven Bioenergi AS som skal drifte det nye anlegget. Daglig leder i selskapet, Ole Edvard Bakken, er klar for oppgaven: - Etter en intens byggeperiode kan Moelven Bioenergi åpne Langmoen Energisentral og møte vinteren med et nytt og moderne anlegg i drift. De ansatte vil få en spennende arbeidsplass i nye, flotte lokaler. Dette vil gi et betydelig bidrag til økt bruk av fornybar energiforsyning i Brumunddal, sier Bakken.

Energiråstoff fra skog og industri

Mjøsen Skog vil være en stor og viktig råstoffstoffleverandør med energiråstoff fra skogen. De er allerede i gang med å levere flis til det nye mottaket.

- Moelvens industrianlegg i nærområdet vil også levere energiråstoff direkte fra produksjonsenhetene og slik sett vil det nye anlegget bidra til at Moelvens flisprodukter blir foredlet til fornybar energi, sier Bakken og fortsetter: - Det er bygd et brenselsmottak som kan ta imot biler døgnet rundt. Med egen trailervekt, måleutstyr, registrering og kontroll via Norsk Virkesmåling, kan energianlegget effektivt bestemme verdi på leveransene og forsynes med råstoff “just-in-time”, sier han.

Ytterligere opplysninger:
Berit Rødseth, Styreleder i Moelven Bioenergi AS, telefon  +47 97615888
Ole Edvard Bakken, daglig leder i Moelven Bioenergi AS, telefon +47 41522974
Lars Storslett, teknisk sjef i Moelven Timber og prosjektleder, telefon +47 90792891
Ottar Olden, Meierisjef i Tine Meierier Brumunddal, telefon +47 99520739