Hopp til innholdet

30 millioner i pluss for Moelven

Økte leveransevolumer i den tremekaniske delen av konsernet og positiv utvikling i den svenske delen av modul- og innredningsvirksomheten gir Moelven et driftsresultat på NOK 30 millioner i årets første kvartal.
27.04.2016
Moelven Industrier ASA

Moelven øker dermed driftsresultatet med NOK 8 millioner sammenliknet med samme periode året før. Driftsinntektene i første kvartal økte med 13 prosent til NOK 2.605 millioner (2.316).

Tilfredsstillende etterspørsel

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at det har vært tilfredsstillende etterspørsel etter industritre i kvartalet.
 
- På eksportmarkedene har valutaforholdene bidratt til å opprettholde marginene. Etterspørselen fra byggevarehandelen i Skandinavia har vært god. Leveransevolumene var høyere, men til priser under samme periode i fjor, sier Kristiansen.
 
God råstofftilgang
Råstofftilgangen for de tømmerforbrukende enhetene var tilfredsstillende i perioden. Prisene for sagtømmer var noe lavere enn i samme periode i fjor.
 
- For divisjonen Byggsystemer var aktivitetsnivået høyere enn i samme periode i fjor. Hovedsakelig er årsaken en meget god ordreinngang i modulvirksomheten i Sverige gjennom hele 2015. Modulvirksomheten på norsk side har også lykkes med å forbedre sin produktivitet. I tillegg er det gode markedsforhold for bygginnredningsvirksomheten Moelven Modus i Sverige.
I Norge opplever bygginnredningsvirksomheten imidlertid en svikt i etterspørselen. Det er særlig på Sør-Vestlandet, der etterspørselen i det norske markedet er preget av nedgang i oljeøkonomien, sier Kristiansen.
 
Høy intensitet i forbedringsarbeidet
Konsernsjefen sier at det fortsatt finnes enheter med til dels svake resultater som påvirker konsernets resultat negativt.
 
- I handlingsplanen som er lagt for å nå konsernets målsatte lønnsomhet er det allokert betydelige ressurser til forbedringsarbeid ved disse enhetene. Dette arbeidet vil pågå med høy intensitet gjennom hele 2016. Vi ligger for øvrig i takt med strategiplanen i vårt forbedringsarbeid, sier Kristiansen.

Gode utsikter
Det forventes en positiv utvikling i markedet for industritre internasjonalt. Valutasituasjonen bidrar fremdeles til å opprettholde konkurransekraft på eksportmarkedene.
 
- I Norge forventes etterspørselen etter videreforedlede varer å bli på nivå med foregående år, men med regionale forskjeller. Byggeaktiviteten i og rundt de store byene med unntak av Sør-Vestlandet ventes å holde seg høy. I Sverige er behovet for nye boliger fortsatt stort og aktiviteten i nybyggmarkedet er høy. Også innen ROT-markedet er det et godt aktivitetsnivå, sier Kristiansen.

Krav om kort byggetid

For limtre forventes den positive trenden med å velge tre i bærende konstruksjoner å fortsette.
 
- Det er også gledelig at det er god etterspørsel både i Norge og Sverige etter modulbaserte bygg til boligformål. Kravene til kort byggetid er økende. Dette gjelder både for boliger, skoler, aldershjem og ikke minst flyktningmottak. Markedet for systeminnredninger har et meget høyt aktivitetsnivå i Sverige, først og fremst i Stockholm, Gøteborg og Malmø. Det norske markedet er vikende, og kapasitetstilpasninger vil bli nødvendig, sier Kristiansen.
 
I sum forventes resultatet for 2016 å bli noe bedre enn i 2015.

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668