[Missing text /a11n/skiptocontent for nl]

Sociale Verantwoorde - lijkheid

Onze belangrijkste bijdrage aan de samenleving is ons het bedrijf goed te leiden. Dit kenmerkt zich door gezonde financiën, aantrekkelijke banen en tevreden medewerkers. Dit creëert een uitstekende basis om een positieve rol te spelen in de regio’s waar onze producties zijn gevestigd.

OPENHEID

Openheid is een belangrijk kenmerk binnen de bedrijfsstructuur van Moelven . We willen open, voorspelbaar en betrouwbaar zijn als werkgever, als lid van diverse lokale gemeenschappen en als groep. Wij zijn van mening dat openheid een cultuur creëert die doordachte beslissingen en oplossingen voor het bedrijfsleven, onze medewerkers en de lokale gemeenschappen verzekert. Daarom is openheid onderdeel van Moelven’s identiteit.

Wij beschouwen vakbonden als een belangrijke partij, dit creëert een levendig en open dialoog tussen de bedrijven en de vakbondsvertegenwoordigers. Dit draagt bij aan een goede samenwerking, welke gebaseerd is op geldende wetten en overeenkomsten, alsmede op Moelven’s kernwaarden: "duurzaamheid, betrouwbaarheid en het benutten van alle kansen”.

STEUN AAN GEMEENTEN

Moelven exploiteert en investeert in bedrijven / producties die banen scheppen in verschillende regio’s. Elke entiteit van de groep vervult een verantwoordelijke en belangrijke rol binnen de lokale gemeenschap en draagt ​​bij aan het versterken hiervan.

ONS ETHISCH PLATFORM

Moelven accepteert geen voorwaarden van leveranciers en klanten die in strijd zijn met de Universele Rechten van de Mens volgens de bepalingen van de VN of andere onethische omstandigheden, zoals kinderarbeid.

Binnen de Moelven groep is er geen sprake van discriminatie met betrekking tot geslacht, etnische afkomst, taal, godsdienst of filosofie. Functiebeschrijvingen, verantwoordelijkheden, deskundigheid en bereidheid om te werken vormen de basis voor de hoogte van de individuele beloning. Voor ons is belangrijk wie je bent en wat je kan. Moelven spant zich ook in om werkplekken te faciliteren voor mensen met eenbeperking.

In het bedrijfsleven hanteren we duidelijke regels ten aanzien van persoonlijk gedrag. Moelven zal geen giften geven noch ontvangen die in strijd zijn met onze integriteit. Wij distantiëren ons van elke vorm van corruptie en onwettig handelen wanneer deze de vrije concurrentie en het marktevenwicht zal verstoren.
In onze zakelijke activiteiten, zullen we altijd een gezonde, ethische en moreel profiel hanteren ten opzichte van werknemers, klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten.

WIJ GEVEN MENSEN KANSEN

Moelven richt zich op langdurige arbeidsrelaties en wil de eigen medewerkers de kans geven zich te ontwikkelen in hun baan. Deze filosofie vormt de basis voor het aannemen van nieuwe medewerkers, de vereiste kennis, de overeengekomen arbeidsvoorwaarden, de manier van introduceren van nieuwe medewerkers en de geboden ontwikkelings-  en carrièremogelijkheden.

FOCUS OP VEILIGHEID

Moelven opereert in een sector die veel arbeidsongevallen kent. Als gevolg van aanzienlijke inspanningen, in de vorm van gedragsverandering, risicobeoordeling en investeringen in fysieke veiligheid, is het aantal gewonden bij Moelven sterk gedaald. Zelfs met deze positieve trend in de ongevallenstatistieken, willen wij onze inspanningen om een veilige werkplek te creëren intensiveren door middel van nog meer veiligheidsmaatregelen en een constante focus op veiligheid.