EUTR - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for nl]

EUTR

EU HOUT VERORDENING (EUTR), VERORDENING (EU) NR. 995/2010
EUTR is een Europese verordening om illegale houtkap te voorkomen.
De verordening is van toepassing op alle bedrijven die hout leveren voor de EU of de Europese Economische Ruimte, ongeacht of het hoofdkantoor is gelegen binnen of buiten de EU. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat hun producten niet uit illegaal gekapte voorraden komen.