Styring og ledelse - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Styring og ledelse

Moelven-koncernen omfatter i alt 50 produktionsselskaber inden for en række produktområder.

Koncernen har valgt en decentraliseret organisationsstruktur for at sikre, at beslutninger træffes af ledere, som er i tæt kontakt med deres markeder, og har indsigt i lokale problemstillinger og behov. Det enkelte selskab er juridisk ansvarligt for virksomhedens drift, og har et selvstændigt resultatansvar.

Koncernen har etableret overordnede retningslinjer på områder, hvor dette er vigtigt for at varetage kommercielle hensyn, eksterne krav samt koncernens samfundsansvar. Selskaberne følges op gennem koncernens interne rapportering, interne revision, rutiner for risikostyring og den interne styrestruktur.

Moelven styrer sine virksomheder efter anbefalingen fra NUES, Norsk udvalg for ejerstyring og selskabsledelse.

Læs mere om Styring og ledelse på koncærnens norske sider

Styring og ledelse i Moelven Danmark

Moelven i Danmark har en meget flad organisation, hvor ledelsen består af direktøren og markedscheferne. De har tæt kontakt til markedet og kan tage hurtige beslutninger for at tilgodese kunderne og virksomheden.