[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Socialt ansvar

Vores vigtigste bidrag til samfundet er at drive vores virksomhed på en ordentlig måde. For med sund økonomi, gode arbejdspladser og medarbejdere, som trives, har vi et godt udgangspunkt for at spille en positiv rolle de steder, hvor vi har vores virksomheder.

Åbenhed som ledestjerne
Åbenhed er et vigtigt kendetegn ved Moelvens virksomhedskultur. Vi skal være åbne, forudsigelige og pålidelige – som arbejdsgiver, som aktør i de mange lokalsamfund og som koncern. Vi tror på, at åbenhed skaber en kultur, som sikrer gennemtænkte valg og gode løsninger for virksomheden, vores ansatte og de samfund, hvor vi er repræsenteret. Åbenhed er derfor en del af Moelvens identitet.

Vi opfatter fagforeningerne som vigtige parter, og der føres en stabil og åben dialog mellem virksomhederne og de tillidsvalgte. Det bidrager til et godt samarbejde baseret på gældende love og aftaler og på Moelvens grundlæggende værdier om, at koncernen skal være bæredygtig, pålidelig og se muligheder.

Stærk forankring i lokalsamfundet
Moelven driver og investerer i virksomheder, der skaber arbejde en lang række steder. Hver enhed i koncernen har en ansvarsfuld og betydningsfuld rolle i lokalsamfundet og bidrager til livskraftige bygder, byer og regioner.

Vores etiske platform
Moelven accepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhed, der indebærer brud på FNs menneskerettighedserklæring, eller andre uetiske forhold som f.eks. børnearbejde. 
Inden for Moelven-koncernens virksomhed må der ikke forekomme forskelsbehandling på grund af køn, etnisk tilhørsforhold, sprog, legning, religion eller livsanskuelse. Stillingsindhold, ansvarsområde, kompetence og arbejdsindsats danner grundlaget for lønfastsættelse, avancement og rekruttering. Hos os er det kort og godt kompetencen, der tæller. Moelven skal desuden lægge forholdene til rette for personer med nedsat funktionsevne. 

I forretningslivet optræder vi professionelt med klare regler for personlig adfærd og respekt for love og regler. I Moelven vil vi hverken tage imod eller give gaver eller bestikkelse, der svækker vores integritet. Vi tager afstand fra alle former for korruption og uretmæssige tiltag, der forhindrer en fri konkurrence og markedsbalance. 

I vores forretningsaktivitet skal vi altid opretholde en sund, etisk og moralsk profil over for medarbejdere, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

Vi giver mennesker muligheder
Moelven satser på langsigtede ansættelsesforhold og ønsker at tilbyde medarbejdere muligheder for at udvikle sig i deres arbejde. Moelven giver mennesker, som vil, muligheder. Dette er en filosofi, som omfatter koncernens mål for, hvilke personer vi vil rekruttere, hvilken viden vi har brug for, hvilke løn- og arbejdsvilkår vi tilbyder, hvordan nyansatte introduceres, og hvilke udviklings- og karrieremuligheder vi tilbyder.

Fokus på sikkerhed
Et trygt arbejdsmiljø for de ansatte, oplært personale er afgørende for en bærekraftig værdiskabning. Vores drift skal derfor være organiseret således at vi kan operere uden fare for liv og helbred.Moelven har et mål på ”0 skader”. I målet ligger der en holdning om at enhver skade kan forebygges og et andet mål end ” 0 skader” vil være etisk uforsvarligt. Skadeforebyggende arbejde skal derfor altid have høj prioritet i hele organisationen.

For os er det vigtigt at du finder det du søger. Vi vil derfor gerne vide om denne webside hjalp dig og om du fandt det du søgte. Tak for at du giver os feedback

Har websiden hjulpet dig?

Tak for dit svar

Bemærk at dit svar ikke besvares

Det var ærgerligt at vi ikke levede op til dine forventninger. Hvad var det du manglede?