Miljøansvar - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Miljøansvar

Moelven opererer inden for mange og forskellige områder. Vores virksomheder påvirker miljøet gennem hele værdikæden, fra råvareproduktion til slutbrugerens håndtering af affald.

Ydre miljø
Bærekraft er en af vores grundværdier, og miljøhensyn er derfor integreret i vores daglige virke. I Moelven arbejder vi kontinuerligt for at reducere påvirkningen af det ydre miljø.

De skovråvarer, der indgår i vores produktion, udnyttes godt. Alle dele af tømmerstokken anvendes til noget – fra produktion af bygge- og interiørprodukter til salg af flis-, spån- og barkprodukter til regionale masse- og papirproducenter, spånpladeindustri og til energiformål.

En vigtig del af en miljømæssig bæredygtig samfundsudvikling er, at så mange produkter som muligt kan bruges flere gange. Vores mål er, at 100 % af råvarerne skal kunne genvindes. Kildesortering praktiseres hos alle enheder, og koncernen har aftaler med leverandører af nødvendige retursystemer. Moelvens virksomhed generer små mængder affald, men vi arbejder i lige så høj grad på at reducere affaldsmængden yderligere.

Sporing af råvarer
For at sikre at råstoffet kommer fra certificerede leverandører, som driver et forsvarligt skovbrug, har Moelven etableret et sporingssystem, der gør, at man kan spore råstoffet tilbage i værdikæden. Alle vores savværker er derfor PEFC-certificerede. Dette indebærer, at Moelven køber savtømmer fra leverandører, der driver bæredygtig virksomhed. 

Transport
Lastbiler er det vigtigste transportmiddel for Moelvens produkter. For at reducere transportens miljøpåvirkning arbejder vi kontinuerligt på at optimere brugen af hver enkelt bil, koordinere varestrømmen og samarbejde med transportkøbere.

Energi
Moelven har sat som mål at dække minimum 95 % af behovet fra opvarmning af egne lokaler og tørring af vores produkter fra egenproduceret bioenergi (træindustri). Vores ambition er at deltage aktivt i den teknologiske og markedsmæssige udvikling i bioenergisektoren.
Moelven arbejder kontinuerligt med energieffektivisering. Parallelt udvikles der et stadig bedre eksternt marked for biobrændsel. Vores egen energieffektivisering gør, at vi i stigende grad har overskudsenergi, som kan omsættes eksternt og bidrage til at styrke vores konkurrenceevne.

CO2-rapportering
På grundlag af stadig stigende fokus på udledning af drivhusgasser har Moelven siden 2010 udarbejdet et CO2-regnskab for koncernen. Regnskabet tager udgangspunkt i ISO-standarden 14064 for beregningen af udledning fra Moelvens enheder.

For os er det vigtigt at du finder det du søger. Vi vil derfor gerne vide om denne webside hjalp dig og om du fandt det du søgte. Tak for at du giver os feedback

Har websiden hjulpet dig?

Tak for dit svar

Bemærk at dit svar ikke besvares

Det var ærgerligt at vi ikke levede op til dine forventninger. Hvad var det du manglede?