[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Innovation er så meget

Moelven har en bred tilgang til innovationsprocesser.
Det kan være et nyt produkt, en ny tjeneste, en ny eller forbedret produktionsproces, en ny anvendelse af et allerede kendt produkt eller en ny organisering af arbejdet – alt sammen med den hensigt at skabe forbedringer.

For savværkerne er det i første omgang optimering af produktionsprocesserne, der er i centrum. Målsætningen er at udnytte værdierne i råstoffet i størst mulig grad gennem en effektiv, markedstilpasset produktion og råvareindkøb.

For høvlerierne spiller selve produktudviklingen en større rolle ved siden af procesudviklingen. Der er blevet introduceret flere nye produkter på markedet de senere år, og fællesnævneren for disse er en øget forædlingsgrad, og at produkttilbuddet skal kunne matche nye og skiftende markedstendenser. I næste fase af varestrømmen fra produktion og ud til kunden er udvikling af logistik- og servicekoncept et meget vigtigt område for byggevaredivisionen Wood.

For Byggemoduler har det været vigtigt at udvikle både teknologi og koncept på en måde, så det bliver muligt at bygge modulbaserede byggeløsninger til boligformål i flere etager. Tekniske løsninger til sammenkobling af moduler med tekniske installationer er et eksempel på områder, hvor målrettet innovationsarbejde har ført til forbedrede løsninger, som i dag er sat i almindelig produktion.

For Systemindretning er produktudvikling en vigtig og kontinuerlig proces, fordi markedstendenserne konstant forandrer sig. De senere år har tendensen bevæget sig væk fra lukkede kontorløsninger og over til øget brug af glasvægge og åbne kontorlandskaber.

Limtrævirksomheden har i flere år været langt fremme i udviklingen af nye produkter og tekniske løsninger, og der er blevet gennemført mange store innovationsprodukter de senere år.

For os er det vigtigt at du finder det du søger. Vi vil derfor gerne vide om denne webside hjalp dig og om du fandt det du søgte. Tak for at du giver os feedback

Har websiden hjulpet dig?

Tak for dit svar

Bemærk at dit svar ikke besvares

Det var ærgerligt at vi ikke levede op til dine forventninger. Hvad var det du manglede?